LTPF pasirengę protestais nepritarti Vidaus tarnybos statuto projektui

LTPF pasirengę protestais nepritarti Vidaus tarnybos statuto projektui

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (LTPF) kategoriškai nepritaria Vidaus reikalų ministerijos (VRM) parengtam Vidaus tarnybos statuto (VTS) projektui ir yra pasirengę protesto akcijoms. Pareigūnų profesinės sąjungos tvirtina, kad projektu neargumentuotai mažinamos pareigūnų socialinės garantijos. Be to, parengtu projektu lėšų neužteks užtikrinti deramą pareigūnų atlyginimų didėjimą.

Profesinės sąjungos, nepritardamos VST projektui, planuoja protesto akcijas prie Vyriausybės, Vidaus reikalų, Teisingumo ir Finansų ministerijų. Prie Lietuvos ambasadų užsienyje palaikymą Lietuvos pareigūnams reikštų užsienio pareigūnus vienijančios profesinių sąjungų organizacijos.

LTPF pirmininkė Loreta Soščekienė teigia, kad norint užtikrinti tinkamą pareigūnų darbo užmokesčio didėjimą, federacijos skaičiavimais, reikėtų skirti 55 mln. eurų, o ne dabar projekte numatytus vos 23 920,7 mln. eurų.

„Projekte numatytomis lėšomis atlyginimų didėjimas pareigūnams būtų visiškai nežymus, nesiektų net 50 eurų į rankas ir didėtų tik 31 proc. pareigūnų. Šiuo projektu iš esmės keičiama darbo užmokesčio sistema, tačiau mes nežinome, kokia ji bus, nes statutas to konkrečiai neįvardina. Kalbama apie gaires, kurios nėra pristatytos.

O užsibrėžtas projekto įgyvendinimo tikslas – jau 2024 m. Susidaro įspūdis, kad dedamos pastangos, jog pareigūnai jaustųsi nesaugūs, neužtikrinti savo darbo sąlygomis, atlyginimais ir ateitimi. Galų gale, kyla klausimas, kaip tokios demotyvacinės sąlygos susijusios su siekiu į vidaus tarnybą pritraukti daugiau jaunų specialistų“,- komentuoja LTPF pirmininkė L. Soščekienė.

Be darbo užmokesčio pakeitimų, projekte numatyta nemažai punktų, mažinančių pareigūnų socialines garantijas. Atsisakoma priedo už laipsnį, priedas už stažą mažinamas nuo 30 proc. iki 20 proc., keičiamos perkėlimo į kitas pareigūno pareigas tarnybinio būtinumo atvejais sąlygos, apribojami butpinigiai ir kelionių išlaidos, nepagrįstai plečiamas vienų metų senaties terminas tarnybinei nuobaudai skirti.

L. Soščekienė priduria, kad girdima ir apie parengtą pareigūnų pensijų įstatymo projektą – tačiau jo rengime, LTPF žiniomis, nedalyvavo nė viena profesinė sąjunga: „Panašu, kad pareigūnų bendruomenės laukia dar vienas siurprizas. O turint omeny, kad rengiamas slaptai, galima manyti, kad ir vėl nepalankus pareigūnams.“

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija yra didžiausia teisėsaugos pareigūnus Lietuvoje vienijanti organizacija. Šiuo metu federacija vienija virš 4500 narių, 26 profesines sąjungas ir fizinius asmenis. LTPF yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos ir tarptautinių profesinių sąjungų organizacijų narė.

LTPF informacija. Nuotraukoje LTPF protesto akcija 2022 m. rugsėjo mėn.

Komentarai išjungti.