VISI Į MITINGĄ KOVO 19 DIENĄ!

VISI Į MITINGĄ KOVO 19 DIENĄ!

VISI Į MITINGĄ!
 
2011 m. kovo 19 d.,
12 valandą,

ATEIK
prie LR Seimo
DALYVAUK
eitynėse ir mitinge prie
LR Vyriausybės

PASAKYK
 
GANA!

            -nedarbo ir skurdo
                         -mažų darbo užmokesčių
    -kainų augimo
-emigracijos

 
TAIP – PROTESTO AKCIJAI!
 
GANA ABEJOTI!
ATEIK!

 
 

Profesinių sąjungų koordinacinis centas
Lietuvos žurnalistų sąjunga

Komentarai išjungti.