LVTPS MOTERŲ KOMITETAS APTARĖ DARBŲ REZULTATUS

LVTPS MOTERŲ KOMITETAS APTARĖ DARBŲ REZULTATUS

Ilgojo Joninių savaitgalio išvakarėse, LVTPS kvietė savo nares į Moterų komiteto rinkiminę–ataskaitinę konferenciją. Nors artėjančios šventės sutrukdė susirinkti gausiai dalyvių auditorijai, tačiau Moterų komiteto reglamento svarstymas ir rinkimai vyko aktyviai.

Renginio metu priimti  reglamento pakeitimai, t.y.  komiteto narių skaičius sumažintas iki 5 narių bei apibrėžtas  komiteto darbo organizavimas ir sprendimų priėmimas.
Po reglamento svarstymo ir priimtų pakeitimų  vyko narių rinkimai į Moterų komitetą. Į komitetą išrinktos pirmininkė – Dovilė Lauciūtė (Šiaulių miesto savivaldybės tarnautojų profesinė sąjunga), pavaduotoja – Snieguolė Andruškaitė-Mikaliūnienė (LR Žemės ūkio ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos pirminė grupė), Sigutė Jucytė – (Mažeikių rajono savivaldybės darbuotojų profesinė sąjunga), Vilma Mečiukonienė (Rokiškio rajono valstybės darbuotojų profesinė sąjunga) ir Vilma Šymanec (Vilniaus miesto Socialinės paramos centro profesinė sąjunga).
Konferencijoje dalyvavo humanitarinių mokslų daktarė, Lygių galimybių plėtros centro vadovė Margarita Jankauskaitė, kuri skaitė paskaitą apie lygias lyčių galimybes Lietuvoje.
Atrodo, nieko nauja, tačiau, kaip akcentavo lektorė – viešasis sektorius, teikia viešąsias paslaugas, padedančias moterims suderinti įsipareigojimus šeimai ir darbui, be to, jame dirba didžioji dauguma moterų, todėl taupymas viešojo sektoriaus paslaugų sąskaita, daro neigiamą poveikį moterų padėčiai darbo rinkoje. Todėl būtinas lygių galimybių atstovavimas per darbo santykių reguliavimą, kaip vienu iš pagrindinių partnerių įvardintos ir profesinės sąjungos.

 

 
 
Dovilė Lauciūtė
LVTPS Moterų komiteto pirmininkė
 

Komentarai išjungti.