MUITINĖS IR PROFESINIŲ SĄJUNGŲ VADOVAI PASIRAŠĖ ŠAKOS KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ

MUITINĖS IR PROFESINIŲ SĄJUNGŲ VADOVAI PASIRAŠĖ ŠAKOS KOLEKTYVINĘ SUTARTĮ

Spalio 20 dieną Muitinės departamente pasirašyta Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinė sutartis.

Sutartį pasirašė Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja R. Liupkevičienė, Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo koordinacinės tarybos pirmininkas J. Bruklys ir Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė I. Petraitienė. Susitikime dalyvavo ir daugiau šių profesinių sąjungų atstovų.

„Tai istorinis įvykis – tokių sutarčių Lietuvoje nėra daug. Džiaugiuosi, kad ilgos derybos davė rezultatą. Rezultatą tikimės ir ateityje, nes susitelkus galime nuveikti daugiau: ir dėl pareigūnų darbo sąlygų pagerinimo, ir kovojant su korupcija institucijos viduje“, − sakė Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja, laikinai atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas Ramutė Liupkevičienė.

Šios sutarties tikslas – derinti šalių interesus, siekiant plėtoti socialinę partnerystę, sudaryti patrauklias tarnybos ir darbo Lietuvos Respublikos muitinėje sąlygas, didinti Lietuvos Respublikos muitinės prestižą ir skatinti darbdavio, profesinės sąjungos ir darbuotojų bendradarbiavimą darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais.

 

 

Darius Nagelis

Muitinės darbuotojų regioninės

profesinės sąjungos pirmininkas

Komentarai išjungti.