DEKLARUOTI NARYSTĘ PROFESINĖJE SĄJUNGOJE NEPRIVALU

DEKLARUOTI NARYSTĘ PROFESINĖJE SĄJUNGOJE NEPRIVALU

Atsižvelgdama į tai, kad kuriose savivaldybėse, savivaldybių administracijos ėmė reikalauti valstybės tarnautojus, profesinių sąjungų narius, formoje PIDB4 deklaruoti narystę ir pareigas profesinėje sąjungoje, 2011m. kovo 4d., Lietuvos valstybės tarnautojų profesinė sąjunga išsiuntė pasiteiravimą Lietuvos vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai dėl išaiškinimo, ar reikia valstybės tarnautojui, vadovaujantis Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje deklaracijos PIDB4 formoje, deklaruoti narystę ir pareigas profesinėje sąjungoje.

2011m. kovo 17d., gautas oficialus Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atsakymas: profesinė sąjunga, kaip juridinio asmens tipas, nepriskiriamas įmonėms, įstaigoms, asociacijoms ar fondams, dalyvavimas kuriuose deklaruojamas vadovaujantis Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 straipsnio, 4 punktą ir yra atskiras viešųjų juridinių asmenų tipas „profesinės sąjungos ir jų susivienijimai“ (LR vyriausybės 2003 metų lapkričio 12 dienos nutarimu Nr. 1407 patvirtinti Juridinių asmenų registrų nuostatų 11 ir 12 punktai).
Atsižvelgiant į tai, narystės profesinėse sąjungose deklaravimas neprivalomas.
   

 
LVTPS
informacija

Komentarai išjungti.