Nepramušamos bazinio dydžio lubos valstybės tarnautojams Lietuvoje

Nepramušamos bazinio dydžio lubos valstybės tarnautojams Lietuvoje

 

 

Mieli Lietuvos valstybės tarnautojai, ar žinote, kokį bazinį dydį jums siūlo Lietuvos Vyriausybė 2017 m.? Ogi tą patį, kaip ir 2016 m., 2015 m., 2014 m., 2013 m. … 2009 m.  Paskutinį kartą pareiginės algos bazinis dydis pakeistas 2009 metais, kai, prasidėjus ekonominei krizeisumažintas nuo142 eurų iki 130,5 euro.

Socialinių reikalų ir darbo ministerija parengė nutarimą, dėl 130,5 euro bazinio dydžio 2017 m. ir pateikė Vyriausybės atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarime bei Vyriausybės posėdyje, atsižvelgdama į ribotas šalies finansines galimybes.Nurodoma, kad šio dydžio padidinimas 1 euru, biudžeto išlaidas padidintų daugiau kaip 8 mln. eurų. 

Valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė, griežtai kritikavo tokią Vyriausybės poziciją, Vyriausybės atstovų pasitarime birželio 7 d. ir reikalauja valstybės tarnautojų bazinį dydį Lietuvoje padidinti iki 138,00 eurų. 

O kokio bazinio dydžio norėtų tie valstybės tarnautojai, kurie ne profesinės sąjungos nariai? Lietuvos valstybės tarnautojams, didėjant infliacijai, kylant prekių ir paslaugų kainoms, užtenka tokio pat atlyginimo dydžio, kokį gaudavo prieš aštuonerius metus? Tikiu, kad taip nemanote, bet neprisidedateprie profesinsąjungų, nesistengiate pakovoti dėl geresnio savo ir savo kolegų darbo užmokesčio, geresnių darbo santykių. Tyliai piktinatės esama situacija kolektyve, gal garsiau –  šeimoje, draugų rate ir viliatės, kad kažkas už jus pakovos, išreikalaus.

Vyriausybės pasiūlymas yra tik patariamojo pobūdžio, nes Lietuvos Seimas įstatymu nustato bazinį dydį, todėl  visiems reikia suremti pečius ir bendromis jėgomis įrodyti Lietuvos Seimui, kad esate verti tokio pat dydžio atlygio už darbą, kaip ir Seimo nariai. O šalies valdantieji privalo surasti biudžete papildomai nors 8 mln. eurų valstybės tarnautojams. Jei ne, tai kokia ta mūsų valstybė?

 

 

Irena Petraitienė

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų profesinės sąjungos pirmininkė

Komentarai išjungti.