Pasirašytas Susitarimas dėl Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties

Pasirašytas Susitarimas dėl Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties

Spalio 11 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje buvo pasirašytas Susitarimas dėl 2018 m. gegužės 18 d. Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties Nr. PV3-110 pakeitimo. Susitarimą pasirašė ministrė Monika Navickienė, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė, Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacijos pirmininkas Romas Nemanius, Lietuvos socialinių įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos, Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos bei Lietuvos socialinių darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai.

Susitarime profesinių sąjungų nariams numatytos papildomos apmokamos kasmetinės atostogos. Prie jau galiojančių 2 papildomų atostogų dienų darbuotojams išdirbusiems 5 metus ir daugiau pridedama 1 papildoma diena išdirbusiems 10 metų ir ilgiau vienoje įstaigoje. Numatytos papildomos atostogos į kitus metus neperkeliamos.

Darbuotojams, kuriems taikoma Sutartis, nustatoma 1 valanda trumpesnė darbo laiko norma per savaitę. Už sutrumpintą darbo laiką mokama kaip už visą darbo laiką. Švenčių išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama papildomai viena valanda, o apmokama kaip už visą darbo laiką. Susitarimas dėl kolektyvinės sutarties pakeitimo įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Daugiau informacijos apie Susitarimo pasirašymą galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje httpps://socmin.lrv.lt ir https://facebook.com/lrytaslt.

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.