Vyriausybė leido SADM pasirašyti nacionalinę kolektyvinę sutartį su profsąjungomis

Vyriausybė leido SADM pasirašyti nacionalinę kolektyvinę sutartį su profsąjungomis

Vyriausybė įgaliojo Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją (SADM) pasirašyti 2022 metų nacionalinę kolektyvinę sutartį su profesinėmis sąjungomis.

Sutartyje, kurią ketinama pasirašyti su keturiomis nacionalinėmis profesinių sąjungų organizacijomis, numatoma įsipareigoti, jog 2022-aisiais pareiginės algos bazinis dydis siektų 181 eurą (šiuo metu 177 eurai), o sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams (iš viso apie apie 37,6 tūkst. asmenų) būtų taikomos papildomos garantijos.

Numatyta, kad jiems būtų suteikiamos dvi papildomos apmokamos kasmetinių atostogų dienos saviugdai, taip pat iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant už jas vidutinį darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas 50 proc. darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio pasirinktinai.

Vietoje mokymosi atostogų profesinės sąjungos narys galės pasirinkti ir iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, paliekant už jas vidutinį darbo užmokestį. Vyriausybė sutartimi planuoja įsipareigoti, jog kartu su 2022 metų biudžetu teiktų ir įstatymų pataisas, susijusias su minimalių koeficientų padidinimu.

Savo ruožtu profesinės sąjungos įsipareigotų klausimus, susijusius su darbo užmokesčiu, pirmiausia spręsti tiesioginėmis derybomis tarp Vyriausybės įgaliotų atstovų ir profesinių sąjungų atstovų, bendradarbiauti su darbo tarybomis ir darbdaviu, šviesti profesinės sąjungos narius, kurie įgyvendina informavimą ir konsultavimą. Taip pat jos turėtų įvykdyti bent vieną informacinę kampaniją apie darbuotojų teises, pvz., dėl teisės baigti darbą, psichologinio smurto darbe, darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo, lyčių lygybės aspektų, informuoti Valstybinę darbo inspekciją apie vykdomus arba galimai vykdomus teisės aktų pažeidimus, prisidėti prie COVID-19 pandemijos suvaldymo, konsultuoti savo narius apie apsaugos priemones.

Profesinės sąjungos turėtų atlikti ir savo narių apklausas, siekiant sužinoti, kokios su darbu susijusio streso mažinimo priemonės būtų priimtiniausios ir veiksmingiausios darbovietėse ir kt. 2022 metų nacionalinę kolektyvinę sutartį pasirašyti planuoja socialinės apsaugos ir darbo ministrė ir rugsėjį užbaigtų derybų dalyviai: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ ir Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga.

Naujienų agentūros BNS informaciją

Komentarai išjungti.