PROTESTO AKCIJA RUGSĖJO 29-ĄJĄ!

PROTESTO AKCIJA RUGSĖJO 29-ĄJĄ!


Išreikšdami vienybę su Europos profesinėmis sąjungomis rugsėjį Briuselyje rengiamoje tarptautinėje protesto demonstracijoje
„Gana skurdinti žmones! Svarbiausia – darbo vietųkūrimas ir ekonomikos augimas!“

Lietuvos profesinių sąjungų nacionaliniai centrai: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos darbo federacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos žurnalistų sąjunga, rengia pritariamąsias akcijas Vilniuje ir Lietuvos regionuose.
Lietuvos profesinės sąjungos sukvies žmones išsakyti savo poziciją dėl augančio nedarbo,  didėjančių kainų, priverstinės darbingų žmonių ir jaunimo emigracijos, atlyginimų mažinimo.
 

Protesto akcija vyks  2010m. rugsėjo 29d.

 
11 valandą– piketai prie ministerijų ir darbdavių organizacijų:
               LR aplinkos apsaugos ministerijos (Jakšto g.4/9),
               LR finansų ministerijos (J.Tumo-Vaižganto g.8A/2),
               LR kultūros ministerija (J. Basanavičiaus g. 5),
               LR švietimo ir mokslo ministerijos (A.Volano g.2/7),
               LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (A.Vivulskio g.11),
               LR susisiekimo ministerijos (Gedimino pr.17),
               LR sveikatos apsaugos ministerijos (Vilniaus g. 33),
               LR teisingumo ministerijos (Gedimino pr.30/A.Stulginskio g.1),
               LR ūkio ministerija (Gedimino pr. 38/Vasario 16-osios g. 2),
               Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos (Algirdo g.31),
               Lietuvos pramoninkų konfederacijos (A.Vienuolio g.8),
               Vilniaus miesto savivaldybė (Konstitucijos pr. 3),
12 valandą– piketas prie LR Vyriausybės (Gedimino pr.11).
Piketuotojai aplankys prie LR Seimo badaujančius pareigūnus ir žygiuos į Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos kiemelį (J.Jasinskio g. 9), ten 13 valandą vyks mitingas.
 
Dar vasarį Vyriausybė numatė savo veiklos prioritetus šiems metams: darbo vietų kūrimas, nedarbo mažinimas ir ekonomikos skatinimas, valstybės valdymo modernizavimas ir kova su korupcija, struktūrinės pertvarkos socialinės rūpybos, sveikatos apsaugos, švietimo ir energetikos srityse, visuomenės telkimas pažangos vizijai „Lietuva – 2020“.
 
Periodiškai girdime pareiškimus, kad sunkmetis jau suvaldytas, o tuo pat metu skaitome pranešimus apie didėjančias kainas, kad 323,6 tūkstančio žmonių neturi darbo, žemiau skurdo ribos gyvena kas penktas Lietuvos gyventojas, tačiau biudžeto deficitas per dvejus metus dar turi būti sumažintas 4,5 milijardo litų.
Vėl bus solidariai paspausti silpniausi ir pažeidžiamiausi visuomenės sluoksniai?
Esame įsitikinę, jog lėšos į biudžetą turi patekti ne paprastų dirbančiųjų, mamų ir senelių, sąskaita, o skatinant vartojimą, pažabojant kontrabandą (pastaroji rinka Lietuvoje siekia iki 1,5–1,8 milijardo litų per metus), būtina realiai mažinti valstybės valdymo išlaidas (ypač valdymo aparatą) bei mokestinės politikos svertais siekiant, kad verslininkai ir darbuotojai būtų suinteresuoti sąžiningai mokėti mokesčius.
Žmonės, kurie beveik dvejus metus solidariai veržėsi diržus, verti oraus gyvenimo, o minimalus darbo užmokestis Lietuvoje – vienas mažiausių Europos Sąjungoje, nėra aiškios darbo užmokesčio  politikos, trūksta darbo įstatymų laikymosi kontrolės.
Turime teisę žinoti ne kalbomis išgražintus, o realiais įrodymais pagrįstus, atliktus LR Vyriausybės darbus ir kaip jie paveikė konkrečias sritis. Seniai nebeveikia pažadai, kad dar pabadavus laukia „šviesi ateitis“. Ramios, pažangios ir stabilios dabarties garantijų reikia dabar.
Sukurtas ekonomikos skatinimo planas, turėjęs sumažinti Lietuvos ekonomikos lėtėjimą, padėsiantis išsaugoti verslus ir darbo vietas apima verslo finansavimo galimybių išplėtimą, pastatų energetinio efektyvumo didinimą, spartesnį ES struktūrinės paramos panaudojimą, verslo aplinkos gerinimą („Saulėtekis“), eksporto ir investicijų skatinimą, tačiau nejaučiame apčiuopiamų šios veiklos rezultatų. Socialinės pašalpos paskirtis turėtų būti reali pagalba, o ne paskata gyventi nedirbant. Lietuvoje reikia realių darbo vietų, kad žmonės galėtų legaliai dirbti ir oriai gyventi.

Bendrų Europos veiksmų dieną ir pagrindinę demonstraciją Briuselyje organizuoja ETUC ir trys Belgijos organizacijos–narės (FGTB, CSC ir CGSLB).
Ši demonstracija – Europos profesinių sąjungų kovos su griežtomis taupymo priemonėmis, neseniai priimtomis daugelyje Europos šalių – akcentas, tai reikalavimas parengti planus, kuriant kokybiškas darbo vietas ir skatinant ekonomikos augimą.
 
Mums uždraudė surengti mitingą, bet niekas negali uždrausti reikalauti:
–          nedidinti maisto produktų kainų;
–          didinti minimalų darbo užmokestį;
–          grąžinti atimtas pensijas;
–          stabdyti nelegalų darbą ir šešėlinę ekonomiką;
–          kurti realias darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą.
 
2010m. rugsėjo 29d., protesto akcijos bus surengtos:
Utenoje (17.00 valandą,  vyks mitingas Utenio aikštėje  prie Utenos rajono savivaldybės),
Kaune, Panevėžyje, Kėdainiuose, Jonavoje 12 valandą, prie miesto savivaldybių vyks piketai.
Dalyvauti protesto akcijoje Vilniuje profsąjungininkai atvyks iš Kauno, Ukmergės, Marijampolės, Mažeikių ir Alytus regionų.
Tuo metu dirbantys ir negalintys dalyvauti viešuose renginiuose, surengs pritarimo akcijas darbo vietose.
 
„GANA SKURDINTI ŽMONES! SVARBIAUSIA – DARBO VIETŲ KŪRIMAS IR EKONOMIKOS AUGIMAS!“
 
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija
Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“
Lietuvos darbo federacija
Lietuvos žurnalistų sąjunga

Komentarai išjungti.