Seimas svarstys viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo strategijos projektą

Seimas svarstys viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo strategijos projektą

Seimas po pateikimo pritarė nutarimo „Dėl Ilgalaikio tvaraus finansavimo iki 2025 metų strategijos patvirtinimo“ projektui, kuriuo siūloma patvirtinti Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategiją. Pasak projektą pristačiusio socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio, teikiami dokumentai parengti siekiant spręsti viešojo sektoriaus darbuotojų darbo apmokėjimo problemas, nustatyti konkrečius įsipareigojimus dėl viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2020 metais ir numatyti viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio augimo kryptis ilgesnei perspektyvai (iki 2025 metų).

Nors viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokestis pastaruoju metu augo, pasak L. Kukuraičio, darbo užmokesčio dydžiai piniginėmis išraiškomis vis dar išlieka pastebimai mažesni nei kitų panašių šalių (tokių kaip Estija, Lenkija, Slovakija). Be to, viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokestis pastaruosius penkerius metus auga lėčiau nei privataus sektoriaus darbuotojų.

„Išbalansuotas darbo apmokėjimo reglamentavimas sudaro prielaidas disproporcijoms, trūksta sisteminio požiūrio, dideli netolygumai tiek tarp atskirų sektorių, tiek kiekvieno sektoriaus viduje, taip pat tarp tos pačios kvalifikacijos darbuotojų valstybės ir savivaldybių įstaigose. Lietuvoje vadovaujančių ir žemesnes pareigas užimančių darbuotojų darbo užmokesčiai skiriasi net 5,6 karto. Vakarų Europoje šis skirtumas yra tik 3 kartai, Skandinavijoje – 2,5 karto“, – sakė ministras.

Ministras vardijo pagrindinius Strategijos tikslus: mažinti disproporcijas tarp atskirose viešojo sektoriaus srityse dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo; užtikrinti socialiai teisingesnį darbo apmokėjimą siekiant, kad darbo užmokesčio dydis priklausytų nuo darbo pobūdžio, darbo funkcijų sudėtingumo, atsakomybės lygio, asmens profesinio lygio bei kvalifikacijos; užtikrinti tvarų ir ilgalaikį viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo augimą atsižvelgiant į Lietuvos ekonominio vystymosi tendencijas, ypač į infliacijos ir ekonominio produktyvumo pokyčius, taip pat siejant darbo užmokesčio didinimą su sektorių efektyvumo bei paslaugų gyventojams kokybės didėjimu.

Seimui teikiamu nutarimo projektu Vyriausybei siūloma rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus, atsižvelgti į Strategijos nuostatas; parengti ir pateikti Seimui atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų, kurių reikia Strategijos nuostatoms įgyvendinti, projektus; koordinuoti Strategijos nuostatų įgyvendinimą ir paskirti vieną ministeriją, atsakingą už viešojo sektoriaus darbuotojų darbo apmokėjimo klausimų koordinavimą; kasmet Vyriausybės metinėje veiklos ataskaitoje pateikti Strategijos nuostatų įgyvendinimo stebėsenos rezultatus, prieš tai aptarus su socialiniais partneriais; rengiant ir teikiant Seimui Lietuvos Respublikos įstatymų, susijusių su viešojo sektoriaus darbuotojų darbo apmokėjimu, projektus, atsižvelgti į Strategijos nuostatas.

Projektui Nr. XIIIP-3464 po pateikimo pritarė 63, prieš balsavo vienas, susilaikė 19 Seimo narių. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Socialinių reikalų ir darbo komitetas. Projektą Seimo posėdyje numatoma svarstyti birželio 25 d.

Komentarai išjungti.