Seimo LVŽS frakcija: „Trimis įstatymais didinamos profsąjungų derybinės galios“

Seimo LVŽS frakcija: „Trimis įstatymais didinamos profsąjungų derybinės galios“

Ketvirtadienį Seime svarstomas įstatymų rinkinys, kuris gerokai padidins profesinių sąjungų derybines galias. Pakeitimai susiję su Profesinių sąjungų įstatymu, Valstybine darbo inspekcija ir administracinių bylų teisenos reglamentavimu.

 

Pasak vieno iš pataisų iniciatoriaus, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininko pavaduotojo Tomo Tomilino, pataisos saugos profsąjungų narius: „Pakeistas Darbo kodeksas remiasi prielaida, kad profesinės sąjungos turi pakankamai derybinės galios ir sugebėjimų, todėl siekdami, jog sektoriuose atsirastų kolektyviniai susitarimai, kurie iš esmės garantuos algų didėjimą, turime kuo greičiau pasirašyti nacionalinį susitarimą ir priimti profesinių sąjungų derybinę galią stiprinančius įstatymus. Visa tai – tęstinis procesas, kurį pažadėjome įteisindami naują Darbo kodeksą“.

Šiuo metu įmonėse ir įstaigose veikiančios profesinės sąjungos neturi teisės reikalauti iš darbdavių informacijos apie planuojamą grupės darbuotojų atleidimą ir darbdavio konsultacijos su profesine sąjunga dėl šių planų. Tai riboja galimybes saugoti šių profesinių sąjungų narių interesus ir jiems tinkamai atstovauti. Be to, Profesinių sąjungų įstatymas nesuteikia pakankamai plačių darbo teisių garantijų profesinių sąjungų nariams: darbuotojui, išrinktam į vienasmenį darbdavio lygiu veikiančios profesinės sąjungos valdymo organą ir sudariusiam su šia profesine sąjunga darbo sutartį, nėra numatytos garantijos nei dėl nemokamų atostogų visuomeninėms pareigoms atlikti, nei dėl darbo vietos išsaugojimo pareigų vykdymo (atostogų pareigoms vykdyti) metu.

Pataisomis siūloma, kad profesinių sąjungų atstovaujamųjų ir valdymo organų nariai būtų atleidžiami nuo darbo ne mažiau kaip 120 valandų per metus savo pareigoms eiti. Be to, siūloma nustatyti, kad į šį laiką neįskaitomas laikas, būtinas dalyvauti darbdavio sudaromų patariamųjų institucijų ir kitų komisijų ar darbo grupių veikloje ir posėdžiuose ar atvejais, kai profesinės sąjungos atstovo privalomas dalyvavimas yra numatytas įstatymu, poįstatyminiu teisės aktu ar darbdavio nurodymu.

Atskira pataisų grupė skirta numatyti teisines garantijas profesinių sąjungų nariams, kuriems gresia darbdavių bandymai susidoroti teisinėmis priemonėmis – tą ribos siūlomi administracinių bylų teisenos reguliavimo pakeitimai.

Taip pat planuojama, kad Valstybinei darbo inspekcijai bus numatyta pareiga konsultuoti darbuotojus, norinčius steigti profesines sąjungas. Iki šiol tokia pareiga nebuvo aiškiai įtvirtinta, ir vienas sudėtingiausių profesinės sąjungos gyvavimo momentų – jos įsteigimas – strigdavo dėl įvairių teisinių niuansų.

 

Šaltinis: LVŽS infocentras

Komentarai išjungti.