SOCIALINIS DIALOGAS VALSTYBINIAME SEKTORIUJE

SOCIALINIS DIALOGAS VALSTYBINIAME SEKTORIUJE

Samdomojo darbo santykiai istorijos eigoje reguliuoti įvairiais būdais. Šiandienos sąlygomis – prioritetas teikiamas socialiniam dialogui.
Centrinės administracijos ir profesinės sąjungos Europoje stengiasi visas su darbo santykiais ir darbo sąlygomis iškilusiais problemas spręsti socialinio dialogo keliu. Šių principų laikosi ir tuo keliu jau eina Estija, Ispanija, Belgija, Čekija, Suomija, Prancūzija, Slovakija, Jungtinė Karalystė, Rumunija, Graikija. Daugelis Europos šalių jau ruošiasi. 2009 m. gruodžio mėnesį Stokholme vykusioje Konferencijoje Lietuvos atstovai išreiškė Vyriausybės pritarimą formaliam socialiniam dialogui, tačiau šiais metais nuomonė buvo pakeista. Europos Visuomenių paslaugų profesinių sąjungų organizacija (EPSU), išreiškusi susirūpinimą dėl nevykstančio socialinio dialogo valstybiniame sektoriuje, į Lietuvą delegavo EPSU atsakingąją darbuotoją Nadją Salson dėl socialinio dialogo valstybės tarnyboje įgyvendinimo.
Kaip žinia, plėtojant socialinį dialogą, reikia dviejų šalių, tačiau Lietuvoje nėra valstybės tarnautojams atstovaujančios darbdavių organizacijos.
Š.m. gegužės 18 dieną LR vidaus reikalų ministerijoje įvyko EPSU atstovės Nadjos Salson, Valstybės tarnautojų profesinės sąjungos atstovų susitikimas su VRM Viešojo valdymo politikos departamento direktoriumi Pauliumi Skardžiumi, Valstybės tarnybos politikos skyriaus vedėja Neringa Glebove,  Valstybės tarnybos departamento Tarnybos sąlygų skyriaus vedėjo pavaduotoju Aisčiu Rusteika, Ministro pirmininko tarnybos Valstybės stiprinimo skyriaus patarėja Goda Aleksaite Stabingiene. Išsakytos abiejų pusių nuomonės šiuo klausimu. Sutarta, kad plėtojant valstybinio sektoriaus socialinį dialogą Lietuvoje, laikantis ES sutarčių, Lisabonos sutarties, santykiai tarp abiejų pusių, t.y., darbdavių ir profesinių sąjungų turėtų gerėti. Bus sprendžiamos problemos, vienareikšmiai pagerinsiančios darbuotojų darbo, socialines garantijas. Tačiau pagrindinis uždavinys plėtojant socialinį dialogą – Dvišalės komisijos prie Trišalės Tarybos valstybiniame sektoriuje įkūrimas, kurioje bus sprendžiami klausimai, susiję su valstybės tarnautojų darbo apmokėjimu, darbo laiku bei kiti klausimai. Kaip mus patikino vyriausybės atstovai, Dvišalės komisijos prie Trišalės tarybos kūrimo klausimai bus spendžiami greitu laiku, tada jau galima kalbėtis apie Nacionalinės kolektyvinės sutarties pasirašymą valstybiniame sektoriuje.

LVTPS pirmininkė
Irena Petraitienė     
       

Komentarai išjungti.