NUO ŠIŲ METŲ – SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS DIDESNI ATLYGINIMAI

NUO ŠIŲ METŲ – SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS DIDESNI ATLYGINIMAI

Metų pabaigoje – džiugi žinia socialiniams darbuotojams. Pagaliau Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos reikalavimai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, LR Seimui, didinti socialinių darbuotojų darbo užmokestį, buvo išgirsti ir nuo 2012 metų bus vykdomi.

Dėkojame Seimo nariams A. Sysui ir A. Melianui, kurie dėjo daug pastangų, kad socialinių darbuotojų, dirbančių tokį sunkų darbą, darbas būtų vertinamas geriau. Ateinančiais metais šiems darbuotojams darbo užmokestis didės vidutiniškai 10 procentų. 
 
Nuo 2012 m. socialinių darbuotojų užmokestis bus didesnis. Seime priimtų įstatymų pataisų ir Vyriausybės sprendimų dėka, biudžetinėse įstaigose dirbančių socialinių darbuotojų atlyginimas bus labiau adekvatus jų darbo atsakomybei bei sudėtingumui.
Tokie pakeitimai aktualūs apie 7,5 tūkst. socialinį darbą dirbantiems žmonėms (iš jų: 4,8 tūkst. dirbančių savivaldybių biudžetinėse įstaigose, 2,7 tūkst. – valstybės įstaigose). Ministerijos duomenimis, šiuo metu socialinių darbuotojų vidutinis nustatytas tarnybinis atlyginimas yra 1445 Lt/mėn., socialinių darbuotojų padėjėjų – 1005,6 Lt/mėn. Vykdant Vyriausybės nutarimą ,,Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“, 2012 m. biudžetinėse įstaigose socialinį darbą dirbančiųjų tarnybinio atlyginimo minimalus koeficientas padidės 30 proc. Todėl kitais metais biudžetinėse įstaigose socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokestis padidės vidutiniškai apie 10 proc.
„Dirbdami su žmonėmis, kuriems turi padėti ugdyti socialinius įgūdžius, pagelbėti pasirinkti teisingą kelią, mokytis atsakomybės prieš save ir savo šeimą, jie turi jaustis labiau užtikrinti ir savo pačių gerove. Manau, tai labai svarbus žingsnis, norint užtikrinti socialinį darbą dirbančiųjų orias darbo sąlygas“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas.
Primename, kad biudžetinėse įstaigose socialinį darbą dirbančiųjų tarnybiniai atlyginimai didinami įgyvendinant Seimo priimtus Valstybinių šalpos išmokų įstatymo pakeitimo ir Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo pakeitimo įstatymus. Šiuose įstatymuose numatyta 2012 metams 1 proc. šalpos išmokoms administruoti skirtų lėšų ir 1,5 procento socialinei pašalpai ir kompensacijoms skirtų lėšų iš lėšų piniginei socialinei paramai administruoti skirtų lėšų skirti socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti.
 

 
LVTPS ir SADM informacija

Komentarai išjungti.