STEIGIAMASIS EPSU JAUNIMO TINKLO SUSITIKIMAS

STEIGIAMASIS EPSU JAUNIMO TINKLO SUSITIKIMAS

Gruodžio 12–13 dienomis, Briuselyje vyko steigiamasis Europos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų federacija (EPSU) Jaunimo tinklo (Youth Network) susitikimas, kuriame dalyvavo Rasa Šidlauskaitė – Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkės pavaduotoja.

Steigiamajame susitikime dalyvavo 22 valstybių profesinių sąjungų jaunimo atstovai.
Susitikimą pradėjo EPSU generalinė sekretorė Carola Fischbach–Pyttel. Ji akcentavo, kad profesinių sąjungų išlikimas (ateitis) priklauso nuo jaunimo, todėl jį būtina įtraukti į profesinių sąjungų veiklą, o profesinių sąjungų senbuviai turėtų tapti jų mentoriais.
Raymond Maes, Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato atstovas. Jis pristatė strategiją „Europa 2020“, jos sąsajas su jaunimo klausimų sprendimu. Šiuo metu visoje Europos Sąjungoje viena didžiausių problemų – jaunimo nedarbas (apie 7.5 mln. jaunų žmonių – bedarbiai). Kalbėjo apie tai, kad turi būti patobulinta švietimo ir mokymų sistema jau įgijusiems išsilavinimą. Turi būti palaikomos laisvos mokymosi ir darbo pasirinkimo galimybės visos Europos Sąjungos mastu. Be to, reikia atsižvelgti, kad jaunimas nėra vienalytė grupė, todėl vykdant bet kokias programas būtina į tai atsižvelgti. Terminuotos darbo sutartys turėtų tapti pakopa į ilgalaikius darbo santykius, o ne jaunimo įdarbinimo praktika. Be to, jaunimas raginamas užsiimti verslu ir pats sau susikurti darbo vietą. Britas Nick Clark iš Working Lives Research Instituto pateikė tyrimo duomenis apie padėtį jaunimo darbo rinkoje, jaunimo įsidarbinimo galimybes įvairiose šalyse, bedarbystės lygį, darbo sutarčių pobūdį ir pan.
 
Susirinkę jaunimo atstovai buvo suskirstyti į 4 sektorius: medicinos paslaugų, regioninių ir vietos savivaldos institucijų, viešųjų paslaugų (elektros, vandens tiekimo ir pan.) ir centrinių valstybinių institucijų. Suformuotose grupėse susitikimo dalyviai siekė iškristalizuoti pagrindines jaunimo problemas. Pasirodė, kad nepaisant sektorių, problemos – praktiškai vienodos: mažas jaunimo dalyvavimas profesinių sąjungų veikloje, jaunimo neviliojantis profesinių sąjungų įvaizdis, jaunimo nedarbas (mažos įsidarbinimo galimybės dėl protekcionizmo) ir pan.
 
Numatyta Youth Network susitikimus rengti ne mažiau kaip vieną kartą per metus. Visi susirikusieji sutarė www.facebook.com sukurti Youth Network profilį ir tai iš karto įgyvendino kolegė iš Olandijos. Sukurtame profilyje iš karto prasidėjo diskusijos ir imta aktyviai keistis informacija.

 
 
Rasa Šidlauskaitė
LVTPS pirmininkės pavaduotoja

Komentarai išjungti.