SADM: SAVIVALDYBĖS GALI SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS 10 PROC. PADIDINTI DARBO UŽMOKESTĮ

SADM: SAVIVALDYBĖS GALI SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS 10 PROC. PADIDINTI DARBO UŽMOKESTĮ

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) primena, kad būtent savivaldybės yra atsakingos už socialinį darbą dirbančių žmonių darbo apmokėjimą konkrečioje savivaldybėje (valstybė paskirstė lėšas visoms savivaldybėms, kad jos galėtų didinti darbo užmokestį socialinį darbą dirbantiems specialistams). Todėl ministerijos vadovybė kreipėsi į savivaldybių vadovus, ragindama juos pasinaudoti galimybe šiais metais vidutiniškai apie 10 proc. padidinti socialinį darbą dirbančių specialistų darbo užmokestį (tam iš valstybės biudžeto skirta 19 mln. litų).

Taipogi savivaldybėms patarta, kad jos įvertintų kiekvieno socialinį darbą dirbančio žmogaus situaciją, turimą išsilavinimą, kompetenciją, darbo stažą ir savarankiškai nuspręstų kaip paskirstyti bei tikslingai panaudoti šias valstybės biudžeto lėšas.
Tokių veiksmų ministerija ėmėsi išanalizavusi ankstesnių metų finansinės ataskaitas, kurios rodo, kad pasitaikydavo atvejų, kai savivaldybės nepanaudodavo visų socialinės paramos administravimui skiriamų 4 proc. Taip pat iš šių lėšų neskyrė socialiniams darbuotojams, jų padėjėjams priedų, nors tai 2011 m. irgi galėjo daryti, bei grąžindavo didžiąją dalį lėšų į biudžetą kaip nepanaudotas.
SADM pozicija dėl išmokų specialistų
Ministerija taip pat pastebi, kad savivaldybėse pasitaiko klausimų, ar išmokas skaičiuojantys specialistai gali būti prilyginami socialinį darbą dirbantiems žmonėms, ieškant galimybių ir šiems darbuotojams padidinti darbo užmokestį.
Kai kurie seniūnijose išmokas skaičiuojantys specialistai dirba ir socialinį darbą, todėl jiems yra galimybė kelti darbo užmokestį. Kitaip tariant, viskas priklauso nuo konkrečios darbuotojo pareigybės. Jei, pavyzdžiui, išmokas skaičiuojančio seniūnijos specialisto pareigybės aprašyme numatyta, kad jis dirba ir socialinį darbą, tai tuomet savivaldybės administracijos vadovas jam tikrai turi teisę didinti darbo užmokestį iš šių lėšų.
Deja, ne visi išmokų specialistai yra socialiniai darbuotojai. Vadinasi, ne visi turi teisę gauti ir didesnį darbo užmokestį kaip socialiniai darbuotojai. Kai kurie išmokų specialistai dirba tiesiog techninį darbą – surenka informaciją iš žmonių, atėjusių į savivaldybę teikti prašymus valstybės paramai gauti, tvarko dokumentaciją, renka parašus ir pan. Tai tikrai nėra socialinis darbas, o administracinis. Todėl jiems nėra galimybės pagal naująją tvarką didinti darbo užmokesčio kaip tiems, kurie dirba socialinį darbą.
Tikimasi, kad sumažės netikslinių socialinės paramos gavėjų
SADM taip pat atkreipia dėmesį, kad labai svarbu, kad itin sunkų socialinį darbą dirbantys žmonės gautų adekvatų atlyginimą, taip pat svarbu tokius žmones paraginti ir motyvuoti dar geriau dirbti. Tikėtina, jog, padidinus darbo užmokestį tokį darbą dirbantiesiems, turėtų pagerėti ir visa socialinė situacija, mažės socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimų, tai leis sklandžiau įgyvendinti naują socialinės paramos teikimo tvarką. Socialinių darbuotojų profesionalios pagalbos dėka sumažės netikslinių socialinės paramos gavėjų, todėl bus optimizuotas socialinei paramai skirtų lėšų paskirstymas.
SADM jau ir anksčiau ne kartą pasisakė, kad socialinių darbuotojų darbo užmokestis, palyginus su tuo, koks tai atsakingas ir sunkus darbas bei reikalaujantis atitinkamo išsilavinimo, yra neadekvačiai mažas ir jį privalu didinti. Todėl jau nuo šių metų suteikta galimybė biudžetinėse įstaigose socialinį darbą dirbančių žmonių darbo užmokestį didinti vidutiniškai apie 10 proc.
Ministerijos duomenimis, tokie pakeitimai aktualūs apie 7,5 tūkst. socialinį darbą dirbantiems žmonėms (iš jų: 4,8 tūkst. dirbančių savivaldybių biudžetinėse įstaigose, 2,7 tūkst. – valstybės įstaigose). Socialinių darbuotojų vidutinis nustatytas tarnybinis atlyginimas yra 1445 Lt/mėn., socialinių darbuotojų padėjėjų – 1005,6 Lt/mėn.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
informacija

Komentarai išjungti.