Socialinis dialogas užtikrina darną kolektyve ir nuoširdų tarpusavio supratimą

Socialinis dialogas užtikrina darną kolektyve ir nuoširdų tarpusavio supratimą

Abipusio supratimo ieškojimas ir kokybiškas bendradarbiavimas yra svarbūs sėkmingai veikiančios įmonės elementai. Juos užtikrina aktyviai vystomas socialinis dialogas, kurio būtini dalyviai – darbuotojų interesams atstovaujanti profesinė sąjunga ir darbdavys, o kartais ir valstybinės institucijos. Socialinio dialogo reikšmę patvirtina ir Didvydžių socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Irena Šernienė, vos prieš metus įkūrusi Didvydžių socialinės globos namų profesinę sąjungą.

Poreikis steigti profesinę sąjungą atsirado jau 2018 m. pabaigoje, todėl netrukus darbuotojai ėmėsi iniciatyvos, išsiaiškino steigimo sąlygas ir 2019 m. sausio pradžioje įregistravo Didvydžių socialinės globos namų profesinę sąjungą.

Nariai į sąjungą stojo labai aktyviai. Vos metus laiko skaičiuojanti profesinė sąjunga jau turi 91 narį – tai yra daugiau nei pusė iš 150 įmonėje dirbančių žmonių. I. Šernienė pasakoja, kad negailėjo laiko ir dėmesio kiekvienam socialinės globos namų darbuotojui, todėl greitai įgijo jų pasitikėjimą: „Su kiekvienu asmeniškai bendravau, išklausiau darbuotojų norų, pageidavimų, papasakojau, kuo galėsime padėti, kokią veiklą vykdysime.“

Didvydžių socialinės globos namų profesinė sąjunga savo veiklą grindžia atviru ir dėmesingu dialogu su kiekvienu sąjungos nariu. „Mūsų veiklos metodai yra paprasti ir žmogiški – jei kyla kokie klausimai, kiekvienam asmeniškai padedame, tarpininkaujame bendraujant su direktoriumi, kad visi klausimai būtų atsakyti, o prašymai išgirsti. Dažniausiai sprendžiame realius kasdienius klausimus, daug kalbamės. Stengiamės, kad kolektyve būtų didesnė darna ir nuoširdus tarpusavio supratimas“, – socialinio dialogo vystymo metodais dalinasi I. Šernienė.

2019 m. vasario pabaigoje Didvydžių socialinės globos namų profesinė sąjunga su darbdaviu pasirašė kolektyvinę sutartį. Didvydžių socialinės globos namų direktorius Rimvydas Žiemys prisimena sklandžiai vykusias derybas, kurių metu abi pusės pateikė pagrįstus reikalavimus ir nesunkiai rado sprendimus, o po derybų įsigaliojusi kolektyvinė sutartis supaprastino tam tikrus procesus ir palengvino vidinę įstaigos komunikaciją.

Profesinės sąjungos pirmininkė pastebi, kad jau nuo seno darbuotojai Didvydžių socialinės globos namuose turi geras darbo sąlygas, todėl profesinės sąjungos tikslas šias sąlygas palaikyti ir toliau. Socialinės globos namuose yra darbuotojams skirtos tvarkingos buitinės patalpos, persirengimo kabinos, spintos, kambariai, baldai, sudarytos sąlygos pasigaminti maistą, darbuotojai aprūpinami specialia darbo apranga, reikalingais pažymėjimais.

Ateityje Didvydžių socialinės globos namų profesinė sąjunga planuoja plėsti savo veiklą ir narių skaičių. Profesinės sąjungos pirmininkė I. Šernienė tikisi, kad, matydami sėkmingą sąjungos veiklą, prisijungs ir kiti įmonės darbuotojai, o pati sąjunga imsis vis daugiau veiksmų, pradės organizuoti išvykas ir renginius savo nariams.

Socialinės globos namų direktorius palaiko socialinio dialogo idėją ir pritaria jo svarbai: „Socialinis dialogas yra labai svarbus tarp atskirų interesų grupių, kad nebūtų susipriešinimo. Vystant socialinį dialogą būtinas geranoriškumas, empatija, kiti žmogiški dalykai, kompetencija ir realybės suvokimas. Negalima prižadėti daugiau, negu gali. Bet kartu reikia kloti kortas ant stalo ir sakyti, kokia yra reali situacija.“

Jei norėtumėte išsamiau sužinoti apie profesinės sąjungos kūrimą ir darbuotojų atstovavimą, kviečiame konsultuotis su Valstybine darbo inspekcija arba įsilieti į socialinį dialogą internete adresu www.socdialogas.lt

http://www.santaka.info/?sidx=56190

Komentarai išjungti.