Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams – profsąjungų nariams – didėja atlyginimai, gerės darbo sąlygos

Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams – profsąjungų nariams – didėja atlyginimai, gerės darbo sąlygos

Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams, priklausantiems profesinėms sąjungoms, už įgytą vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją papildomai 5 procentais didinama pareiginės algos pastovioji dalis. Prieš pensinio amžiaus socialiniams darbuotojams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko ne daugiau kaip 5 metai, įgyta kvalifikacinė kategorija galios kol jie sukaks senatvės pensijos amžių ir įgis teisę į socialinio draudimo senatvės pensiją. Visa tai įtvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės kartu su penkiomis socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinėmis sąjungomis pasirašytame susitarime dėl socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo.

„Profesinių sąjungų balsas kasmet vis labiau girdimas, jos auga ir stiprėja. Tvirtėja ir socialinis dialogas, darbuotojai geriau atstovaujami. Tai sukuria tvarų ir ilgalaikį bendradarbiavimą. Sutartyje numatytos papildomos garantijos skatina daugelį socialinių paslaugų įstaigose dirbančių darbuotojų apsvarstyti galimybę tapti profesinių sąjungų nariais ateityje arba įstoti į profesinę sąjungą dabar“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Ministrės M. Navickienės teigimu, sutartyje ir jos pakeitimuose nustatomos papildomos garantijos, darbo sąlygų gerinimas yra labai svarbūs socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams.  Šie specialistai reikšmingai prisideda prie gerovės kūrimo valstybėje – teikia paslaugas socialiai jautrioms gyventojų grupėms: senjorams, vaikams, šeimoms, žmonėms su negalia. Jų darbas nelengvas ir atsakingas, reikalaujantis profesionalumo, aukštų kompetencijų, atidumo.

Susitarimą dėl kolektyvinės sutarties pakeitimo be ministrės M. Navickienės pasirašė Socialinių įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Vičiūnas, Socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Gedvilas, Socialinių darbuotojų profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ pirmininkė Alma Nevierienė, Valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė ir Visuomeninių paslaugų profsąjungų federacijos pirmininkas Romualdas Nemanius.

„Kasmet  gerėjančios socialinės  garantijos socialinio sektoriaus darbuotojams – puikus Vyriausybės ir profesinių sąjungų derybų, bendro darbo rezultatas“, – sako Valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė I. Petraitienė.

„Dėkoju, kad  buvo pritarta Socialinių darbuotojų profesinės sąjungos ,,Solidarumas” siūlymui padidinti 5 proc. pareiginės algos pastoviąją dalį už įgytą vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikaciją. Iš viso vietoje buvusių 15 proc. didesnės dalies šią kategoriją įgijusiems darbuotojams didėjimas dabar sudarys 20 proc.“, – sako Socialinių darbuotojų profesinės sąjungos ,,Solidarumas“ pirmininkė A. Nevierienė.

„Ne vienerius metus vykstančios derybos dėl šakinės kolektyvinės sutarties įrodo, kad socialinė partnerystė nėra tik popieriuje, bet veikia realiame gyvenime. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,  pasirašydama šakinę kolektyvinę sutartį, parodo savo rūpestį ir norą gerinti socialinių darbuotojų darbo sąlygas. Tai skatina darbuotojus  būti lojalius savo darbovietėms“, – sako Visuomeninių paslaugų profsąjungų federacijos pirmininkas R. Nemanius.

„Siekiame, kad kuo labiau būtų atkreiptas dėmesys į darbuotojus, kurie atlieka nelengvą darbą – tarnauja žmonių gerovei. Džiaugiuosi, kad kiekvienos derybos atneša teigiamų rezultatų, gerinamos sąlygos darbuotojams, didėja jų socialinės ir ekonominės garantijos“, – sako Socialinių įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas E. Vičiūnas.

„Džiugu, kad  nuo 2018 metų Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties dėka, darbuotojai praktikoje pajuto žymius pagerėjimus. Tai yra puiki motyvacija visiems drauge ir toliau siekti šios srities darbuotojų darbo sąlygų ir atlygio už darbą gerinimo, prestižo visuomenėje kėlimo“, – pabrėžė Socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas E. Gedvilas.

Susitarimas taikomas visiems socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams, kurie susitarimo pasirašymo dieną buvo ir dabar yra profesinių sąjungų nariai.

Šio susitarimo nuostatos bus taikomos 4,4 tūkst. profesinių sąjungų nariams, kurie dirba 84 socialinių paslaugų įstaigose. Palyginimui, 2018 m. pasirašius pirmą šakos kolektyvinę sutartį, jos nuostatos buvo taikomos 35 įstaigoms (1 tūkst. profesinių sąjungų narių), 2019 m. pasirašius susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, jos nuostatos jau buvo taikomos 50 įstaigų (1,9 tūkst. narių), 2020 m. – 57 įstaigoms  (2,3 tūkst. narių), 2021 m.  – 61 įstaigai (2,9 tūkst. narių), 2022 m. – 66 įstaigoms (3,6 tūkst. narių).

Ministerijos turimais duomenimis, šalyje dirba apie 15 tūkst. socialinių paslaugų srities darbuotojų, iš jų maždaug 5 tūkst. yra socialiniai darbuotojai, kiti dirba individualios priežiūros darbuotojais, užimtumo specialistais, psichologais, asmeniniais asistentais ir kt.

Socialinių darbuotojų darbo užmokestis auga kasmet: savivaldybių administracijų ministerijai pateiktais duomenimis, vidutinis svertinis šalies biudžetinėse įstaigose dirbančių socialinių darbuotojų darbo užmokestis „į rankas“ 2023 m. I  ketvirtį siekė 1152 eurus, kai 2022 m. I ketvirtį buvo – 1022 eurai. Per metus vidutinis atlyginimas didėjo 12,7 proc.

Socialinių darbuotojų minimalus darbo užmokestis nuo 2021 m. padidėjo apie 40 proc.

Komentarai išjungti.