Socialinių paslaugų srities darbuotojams – didesni atlyginimai

Socialinių paslaugų srities darbuotojams – didesni atlyginimai

Kitąmet didės socialinių paslaugų srities darbuotojų atlyginimai. Nuo liepos 1 d. minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai bus didinami 30 procentų, vietoj dabar esamų 20 procentų, daugiau pinigų socialiniai darbuotojai gaus ir už turimą kvalifikacinę kategoriją. Tam kitais metais numatyta papildomai skirti 3,5 mln. eurų. Daugiau pinigų socialiniai darbuotojai gaus ir už turimą kvalifikacinę kategoriją.

„Socialiniai darbuotojai kasdien dirba su pačiais pažeidžiamiausiais žmonėms, padeda šeimoms spręsti socialines problemas, susidoroti su iškylančiais sunkumais. Už šį visuomenei naudingą ir svarbų darbą vis dar nėra deramai atlyginama. Ieškojome lėšų kitų metų biudžete ir kitąmet didinsime socialinių paslaugų srities darbuotojų atlyginimus, kiek tai leidžia šalį sukausčiusios pandemijos finansinės galimybės“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Socialinių paslaugų srities darbuotojams darbo užmokestis didžiąja dalimi mokamas iš savivaldybių biudžetų, tačiau nacionaliniu mastu atlyginimų minimaliąsias ribas reglamentuoja vieningas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas.

Jame nurodoma, kokie minimalūs koeficientai turi būti taikomi konkrečioms biudžetinių įstaigų pareigybėms apskaičiuojant pastoviąją pareiginės algos dalį. Socialinių paslaugų srities darbuotojams  įstatyme nustatyti minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai šiuo metu didinami 20 procentų, nuo kitų metų liepos 1 d. jie didės 30 procentų. 

Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama bazinį pareiginės algos dydį dauginant iš konkrečiai pareigybei taikomo koeficiento. Prie darbo užmokesčio dar paprastai pridedama kintamoji pareiginės algos dalis, kuri priklauso nuo praėjusiais metais pasiektų darbo tikslų, taip pat priemokos, premijos ar užmokestis už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ar viršvalandinį darbą, jeigu jis buvo dirbtas.

Socialiniai darbuotojai gali siekti, kad jiems būtų suteikta socialinio darbuotojo, vyresnio socialinio darbuotojo ir socialinio darbuoto eksperto kvalifikacinė kategorija.

Šiuo metu Įstatymas numato, kad pareiginės algos pastovioji dalis didinama atsižvelgiant į turimą kvalifikacinę kategoriją: už pirmą kvalifikacinę kategoriją didėja 10 procentų, už antrą – 15 procentų, už trečią – 25 procentais. Nuo 2021 m. liepos 1 d. pareiginės algos pastovioji dalis socialinių paslaugų srities darbuotojams už pirmą kvalifikacinę kategoriją  didės 15 procentų, už antrą – 20 procentų, už trečią – 30 procentų.

Mažiausiai uždirbantiems A, B ir C lygio pareigybių biudžetinio sektoriaus darbuotojams kitais metais ūgtels minimalūs pareiginės algos koeficientai. Šie koeficientai turės įtakos ir mažiausiai uždirbančių socialinių paslaugų darbuotojų darbo užmokesčiams.

A lygio pareigybėms daugiausiai apima socialinius darbuotojus, atvejo vadybininkus, valstybės vaiko teisių atestuotus asmenis savivaldybėse. B lygio pareigybėms priskiriami socialiniai darbuotojai, kuriems dėl tam tikrų išlygų nėra taikomas reikalavimas būti įgijus aukštąjį išsilavinimą. Į C lygio pareigybių grupę patenka individualios priežiūros personalas, tai yra socialinių darbuotojų padėjėjai, lankomosios priežiūros specialistai, asmeniniai asistentai.
Kitais metais bazinis pareiginės algos dydis, kuris dauginamas iš koeficiento, sieks 177 eurus.

Ministerijos turimais duomenimis, šalyje dirba apie 9 tūkst. socialinių paslaugų srities darbuotojų: iš jų – maždaug 3 tūkst. yra socialiniai darbuotojai, kiti dirba socialinių darbuotojų padėjėjais, lankomosios priežiūros darbuotojais ir asmeniniais asistentais.

Vidutinis socialinių paslaugų srities darbuotojo atlyginimas Lietuvoje siekia apie 1210 eurų „ant popieriaus“ arba apie 782 eurus „į rankas“.

Komentarai išjungti.