Su ES politikos ekspertais aptartas Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas

Su ES politikos ekspertais aptartas Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas

Socialinės apsaugos ir darbo viceministro Eitvydo Bingelio susitikime su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bei Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje atstovais aptartos Europos socialinių teisių ramsčio sąsajos su Europos Semestru, ramsčio įgyvendinimui Lietuvoje kylantys iššūkiai ir siūlomi sprendimai.

 

 

„Jautriausios sritys, kurioms, manome, turi būti skiriamas didžiausias dėmesys, apima vaikų skurdą, neįgaliųjų įtrauktį, ilgalaikę priežiūrą, būstą ir paramą benamiams, minimalias pajamas ir socialinį dialogą, – akcentuodamas Europos socialinių teisių ramsčio principus sakė E. Bingelis. – Visoms šioms sritims tobulinti numatytos priemonės yra įtrauktos į Vyriausybės programą.“

Anot viceministro, socialinis dialogas yra viena iš priemonių, nuo kurių nemažai priklauso ir pokyčiai kitose srityse, pavyzdžiui, darbo užmokesčio augimas, saugus ir lankstus užimtumas.

Susitikimo metu iškeltas skurdo, pajamų nelygybės rodiklių, jų aktualumo formuojant atitinkamų sričių politiką klausimas. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai pasiūlė, kad šių metų Nacionalinėje reformų darbotvarkėje galėtų atsispindėti socialinių rodiklių suvestinė, kuri rodytų tiesioginį ryšį su Europos socialinių teisių ramsčiu.

Susitikimo dalyviai akcentavo, kad būtina ekonominių ir socialinių sričių sinergija, o socialinė partnerystė ir socialinis dialogas – viena esminių į teigiamus pokyčius vedančių prielaidų. Taip pat socialinių partnerių nuomone labai svarbu, kad į reikiamų reformų vykdymą įsitrauktų pilietinė visuomenė bei būtų stiprinama vidurinioji klasė.

2017 m. lapkritį Europos Sąjungos vadovai socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime Geteborge paskelbė Europos socialinių teisių ramstį. Dokumente nustatoma 20 principų ir teisių, pagal kuriuos siekiama remti sąžiningas ir gerai veikiančias darbo rinkas bei socialinės gerovės sistemas. Šių principų ir teisių įgyvendinimas – bendra valstybių narių, ES institucijų ir socialinių partnerių atsakomybė. Daugiau apie Europos socialinių teisių ramstį: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_lt.pdf.

SADM informacija

Šaltinis:

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/su-es-politikos-ekspertais-aptartas-europos-socialiniu-teisiu-ramscio-igyvendinimas

Komentarai išjungti.