Surengtas LVTPS įgaliotinių tarybos susirinkimas

Surengtas LVTPS įgaliotinių tarybos susirinkimas

Š. m. lapkričio 13 d. įvyko Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos įgaliotinių tarybos susirinkimas, kuriame dalyvavo valdybos nariai, profesinių sąjungų pirmininkai.

 

 

Informaciją apie Valstybės tarnybos įstatymo projektą pateikė Valstybės tarnybos departamento direktorius O. Šarmavičius, Tarnybos sąlygų skyriaus vedėjas A. Rusteika. Taip pat dalyvavo Vyriausybės atstovė, Viešojo valdymo ir atviros Vyriausybės skyriaus vedėja M. Rozalienė. Apie socialinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimą, kvalifikacijos kėlimo klausimus diskutuota su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovėmis.

 

LPSK teisininkė E. Šilinytė informavo apie naujojo Darbo kodekso projekto svarstymą LR Seimo komitetuose. 

 

LVTPS pirmininkė Irena Petraitienė pateikė informaciją apie sąjungos veiklą per ataskaitinį laikotarpį. 

 

Vyko diskusijos. Pateikta finansinė ataskaita, priimtas nutarimas dėl nario mokesčio mokėjimo tvarkos.

 


 

 

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.