Belgijoje įvyko konferencija dėl viešojo administravimo modernizavimo

Belgijoje įvyko konferencija dėl viešojo administravimo modernizavimo

Š. m. spalio 20 dieną Mažeikių rajono savivaldybės darbuotojų profesinė sąjungos komiteto narė Sigutė Jucytė dalyvavo Europos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų federacijos (EPSU) surengtoje, projekto „Viešojo administravimo modernizavimas: socialinio dialogo ir kolektyvinių derybų reikšmė“ konferencijoje „Europos semestras ir viešojo administravimo modernizavimas“ Briuselyje (Belgija).

 

 

Antrajame šio EPSU projekto susitikime aptarta viešojo administravimo modernizavimo tema Europos semestro kontekste. Renginyje dalyvavo dvidešimt šeši dalyviai iš 14 šalių: Albanijos, Bulgarijos, Kipro, Estijos, Danijos, Suomijos, Prancūzijos, Vengrijos, Airijos, Nyderlandų, Belgijos ir Lietuvos. 

 

Projekto dalyvių teisėmis susitikime dalyvavo Europos socialinės observatorijos (OSE) mokslininkai, atlikę mokslinius tyrimus, jie pateikė

išsamią informaciją. Pristatytas keleto šalių (Prancūzijos, Italijos, Airijos, Suomijos ir Čekijos) tyrimas, parodęs Europos semestro poveikį viešojo administravimo procesui, vykstantiems pokyčiams ir vaidmeniui, kuris šiame procese tenka profesinėms sąjungoms. 

Aptarta EPSU/OSE vykdyta apklausa „Nacionalinių socialinių partnerių įsitraukimas į Europos semestrą“. Konferencijoje dalį klausimų pristatė

EPSU atstovai.

 

Diskutuojant iškelti klausimai, į kuriuos atsakė pranešėjai (OSE) arba EPSU atstovai, kiti atsakymai išryškėjo konferencijos dalyviams dalijantis

patirtimi ar išsakant savo nuomonę. 

 


 

Mažeikių rajono savivaldybės darbuotojų profesinė sąjungos komiteto narė Sigutė Jucytė

Komentarai išjungti.