VISUOTINIS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIRINKIMAS UTENOJE

VISUOTINIS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIRINKIMAS UTENOJE

2011m. gegužės 27d. vyko Utenos apskrities valstybės tarnautojų ir darbuotojų profesinės sąjungos visuotinis susirinkimas.

Susirinkimo metu pristatyta 2009–2010m. profesinės sąjungos pirmininko ir Kontrolės komisijos ataskaitos. Akcentuota, kad profesinėssąjungos veikla plečiasi, stiprėja, tačiau reikėtų didesnio narių aktyvumo. Taip pat pabrėžta, kad į profesinės sąjungos veiklą reikėtų įtraukti daugiau jaunimo, skatinant jaunų žmonių suinteresuotumą veikti aktyviau, drąsiau.
Susirinkimo metu pakeisti kai kurie profesinės sąjungos įstatų punktai, vykoprofesinės sąjungos pirmininko, Komiteto bei Kontrolės komisijos narių rinkimai.
Profesinės  sąjungos pirmininku naujai kadencijai perrinktas Viktoras Vieversys.
Visuotinio susirinkimo metu kalbėta apie ateities gaires. Profesinės sąjungos pirmininkas Viktoras Vieversys informavo, kad artimiausioje ateityje vienas svarbiausių darbų – pasirašyti kolektyvinę sutartį su Utenos rajono savivaldybės administracija.
Susirinkimo dalyviai pasiūlė surengti seminarą skirtą aptarti profesinių sąjungų tikslus ir veiklą Lietuvoje. Į seminarą pasiūlyta pakviesti ne tik profesinės sąjungos narius, bet ir kitus Utenos rajono savivaldybės administracijos darbuotojus.


 

 
 
 
Lena Stočkienė, 
Utenos apskrities valstybės tarnautojų ir darbuotojų
profesinės sąjungos komiteto narė

Komentarai išjungti.