Susitikimas LR Vyriausybėje

Susitikimas LR Vyriausybėje

Gruodžio 8 d. Vyriausybėje surengtas susitikimas su profesinių sąjungų atstovais, dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų konsolidavimo. LVTPS atstovavo pirmininkės pavaduotoja Rima Kisielienė.

 

Susitikime aptartos viešojo sektoriaus įstaigų vidinių procesų priemonės, etapai ir nauda. 2018 m. I ketvirtyje bus įsteigtas Nacionalinis paslaugų centras. 2019 m. II ketvirtis – skirtas bendrųjų funkcijų, kurioms teikti reikia naujų informacinių technologijų, sprendinių integravimas į Nacionalinį paslaugų centrą.

Konsolidavimas vyks  trimis etapais:

I etapo metu, visi darbuotojai bus perkelti į NPC, nekeičiant jų fizinės darbo vietos ir naudojamų informacinių sistemų. Standartizavus ir automatizavus procesą, bus pradėtas fizinis darbuotojų perkėlimas į NPC, pradžioje kelios ministerijos su pavaldžiomis įstaigomis, likusios – II etapo įgyvendinimo metu. Bus sukurti, patobulinti ir įdiegti bendri IT įrankiai.

II ir III etapų metu, funkcijos bus perkeliamos į NPC ir nuo perkėlimo dienos atliekamos, taikant standartizuotus ir automatizuotus funkcijų atlikimo procesus, bendras informacines sistemas ir optimizuotus žmogiškuosius išteklius.

Aptarta buhalterinės apskaitos ir personalo konsolidavimo nauda, tai: vieningos informacinės sistemos, standartizuoti, automatizuoti procesai, ženkliai mažesnės bendrosios veiklos sąnaudos. Bus teikiamos kokybiškos paslaugos, racionaliai naudojami ištekliai, paprastesnis valdymas ir veiklos tobulinimas bei didesnis klientų, įstaigų pasitenkinimas paslaugomis.

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.