SEIMO LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS FRAKCIJOS NARIO A. SYSO PRANEŠIMAS: DARBO KODEKSO PATAISOS TIK ATRIŠTŲ RANKAS DARBUOTOJŲ IŠNAUDOJIMUI

SEIMO LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS FRAKCIJOS NARIO A. SYSO PRANEŠIMAS: DARBO KODEKSO PATAISOS TIK ATRIŠTŲ RANKAS DARBUOTOJŲ IŠNAUDOJIMUI

Šią savaitę Vyriausybė skubiai teikia Darbo kodekso pataisas, kuriomis siūloma galimybė prailginti darbo savaitę nuo 48 iki 78 valandų, sudaryti terminuotas darbo sutartis nuolatiniam darbui, panaikinti garantijas, susijusias su labiau pažeidžiamų žmonių grupių (kaip neįgaliųjų) atleidimu, sumažinti išeitines išmokas, apmokėjimą už viršvalandžius ir kt.

Pataisas norima priimti dar šį šeštadienį, t.y., paskutinę eilinės parlamento pavasario sesijos dieną, prieš pat tradiciškai Seime giedant Lietuvos Respublikos himną. Ar taip valdančioji koalicija nori "vainikuoti" savo darbą?
Aiškinamajame teikiamų pataisų rašte labai gražiai rašoma, kad "darbo santykių lankstumo didinimas" ir "didesnė darbdavių laisvė" turi būti "subalansuota su darbuotojų saugumo darbo rinkoje užtikrinimu", "didinamas tarpusavio pasitikėjimas ir stiprinama socialinė partnerystė".
Taip pat prisiminkime, kas buvo žadama 2008–2012 metų Vyriausybės programoje? "Sudaryti palankias sąlygas darbo našumo ir produktyvumo didinimui, daugiau geresnių ir saugesnių darbo vietų steigimui, emigracijos mažinimui", "modernizuoti darbo santykių reglamentavimą, didinti jų lankstumą, tačiau nebloginant darbo sąlygų", stiprinti "visų lygių socialinį ekonominį dialogą tarp darbuotojų, darbdavių ir visuomenės".
Tačiau pačiose Darbo kodekso pataisose – jokių priemonių, didinančių darbo saugumą, stiprinančių socialinį dialogą, keliančių darbo našumą ar juo labiau mažinančių emigraciją. Per daugiau nei trejus metus Vyriausybė savo vykdoma politika šių tikslų irgi nepasiekė.
Vyriausybė socialinio dialogo stiprinimui skyrė milijonus, tačiau jos valdymo laikotarpiu nebuvo pasirašyta nė viena kolektyvinė darbo sutartis.
Kaip tokie darbo santykių liberalizavimo siūlymai kaip atsiskaitymo lapelių, pavyzdinės darbo sutarties ar darbo pažymėjimų panaikinimas padidins darbuotojų darbo saugumą? Tai tik skatins šešėlinį verslą, nes tai apribotų darbuotojų teises ir leistų darbdaviams elgtis kaip išmano.
Kaip siūlymai panaikinti maksimalios darbo dienos apribojimus ir papildomas atostogas už nesaugias darbo sąlygas bei prailginti darbo savaitę iki 78 val. gali pakelti darbo našumą? Tai tik išnaudotų esamus darbuotojus ir atimtų darbą iš kitų.
Pagal galiojantį Darbo kodeksą, darbdaviai ir dabar gali priimti žmones dirbti pagal lankstų darbo grafiką. Bet tuo nesinaudojama, o pataisomis tik atrišamos rankos darbuotojų išnaudojimui.
Juk ne dėl darbo santykių lankstumo trūkumo žmonės emigruoja, o dėl darbo saugumo ir geros darbo atmosferos trūkumo.
Pataisos neduos jokio teigiamo rezultato, o tik pakurstys dar didesnį darbdavių savivalės didėjimą ir šešėlinio verslo augimą. Tai yra paprasčiausiai akiplėšiškas darbuotojų teisių ir garantijų naikinimas, neatitinkantis nei Vyriausybės, nei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsipareigojimų prieš visuomenę.
Be to, kai kurie Vyriausybės siūlymai (dėl darbo savaitės ilginimo, įspėjimo terminų mažinimo, dėl naktinio darbo, dėl terminuotų sutarčių ir kt.) prieštarauja Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų ir rekomendacijų bei Europos socialinės chartijos nuostatoms.
Gal tuomet išvis Vyriausybė tuoj pasiūlys panaikinti Darbo kodeksą ir likviduoti Valstybinę darbo inspekciją, o viską palikti spręsti tik patiems darbdaviams?

LR Seimo narys Algirdas Sysas

Komentarai išjungti.