TĘSIAMA AKCIJA „VANDUO YRA ŽMOGAUS TEISĖ“

TĘSIAMA AKCIJA „VANDUO YRA ŽMOGAUS TEISĖ“

EPSU ragina  aktyviai prisidėti prie Europos piliečių iniciatyvos „Vanduo yra žmogaus teisė“ ir užpildyti apklausos anketą.

 

Apklausos anketą lietuvių kalba rasite šia saityno prieiga:

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DWSurvey?surveylanguage=LT  

Užpildžius klausimyną, paspauskite komandą „Submit“.

 

Galutinė apklausos data rugsėjo 23 d.

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti apklausoje!

 

 

 Irena Petraitienė

LVTPS pirmininkė

Komentarai išjungti.