UŽ TAIKŲ DIALOGĄ UKRAINOJE

UŽ TAIKŲ DIALOGĄ UKRAINOJE

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, solidarizuojasi su Ukrainos piliečiais, kovojančiais už savo teises ir demokratiją, bei Ukrainos profesinėmis sąjungomis, atstovaujančiomis darbuotojams.

Smerkiame valdžios savivalę, vykdomas žudynes bei diktatą savo tautos atžvilgiu. Toks problemų sprendimo būdas nepriimtinas šiuolaikinėje visuomenėje.
Prisimindami Lietuvos piliečių kovas už nepriklausomybę, ypatingai jautriai reaguojame į tai, ką tenka patirti Jūsų šalies piliečiams.
Mes su Jumis!

 
 
Lietuvos profesinių sąjungų
konfederacija
 
 
UKRAINA: STOP smurtui – būtinas tikras dialogas
2014-02-19
 

Europos profesinės sąjungos smerkia smurto, sukėlusio dramatiškus įvykius Ukrainos sostinės gatvėse eskalavimą. Žuvo ir buvo sužeista daugybė teisėtai protestuojančių žmonių. Didelė žala padaryta pastatams, tame skaičiuje ir profesinių sąjungų pastatui. Tai nėra problemų sprendimo būdas demokratiškoje visuomenėje. Būtina ieškoti racionalesnių sprendimų, pagrįstų bendrais susitarimais, atitinkančių bendrus nacionalinius interesus ir realius dirbančių žmonių poreikius.
 
Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) ir Visaeuropinio regiono tarybos (PERC) generalinė sekretorė Bernadette Segol sako: „Valdžios atstovai turi valdytis, o šalies politinės jėgos turi elgtis santūriai ir atsakingai. Ieškodama išeities iš krizės turi parodyti politinę drąsą, įsitraukti į kūrybinį dialogą, spręsti iškylančias problemas. Ukrainos piliečiai nusipelno pagarbos savo gyvybei, teisėms bei ateičiai paremta jų laisvu pasirinkimu“.

 
 
Europos prfesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) nuomonė.

Komentarai išjungti.