LPSK VALDYBOS POSĖDYJE DALYVAVO LR SEIMO PIRMININKAS VYDAS GEDVILAS

LPSK VALDYBOS POSĖDYJE DALYVAVO LR SEIMO PIRMININKAS VYDAS GEDVILAS

2013 m. gegužės27 d. įvyko Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos valdybos posėdis.

Susitikti su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos valdybos nariais atvyko LR Seimo pirmininkas Vydu Gedvilu.
Posėdžio metu aptarti šie klausimai: įvykdytų 2012 m. rugpjūčio 29 d. LPSK valdybos posėdžio nutarimų aptarimas (ataskaita), diskusijos dėl nacionalinių, šakų ir teritorinių profesinių sąjungų junginių reprezentatyvumo kriterijų nustatymo, asociacijos „LPSK jaunimas“ sąmata, 2013 m. informacija dėl birželio–liepos mėnesių renginių, informacija apie LR trišalės tarybos posėdį bei Norvegijos LO suvažiavimą, kiti klausimai.

 
 
LPSK informacija
www.lpsk.lt


Komentarai išjungti.