NORVEGIJOS–LIETUVOS PROJEKTO „DERAMAS DARBAS SOCIALINIAMS DARBUOTOJMAS SAVIVALDYBIŲ LYGIU“ SEMINARAS ŠIAULIUOSE

NORVEGIJOS–LIETUVOS PROJEKTO „DERAMAS DARBAS SOCIALINIAMS DARBUOTOJMAS SAVIVALDYBIŲ LYGIU“ SEMINARAS ŠIAULIUOSE

2013 m. gegužės 9-10 d. Šiauliuose, Pramogų centre „Mega“ įvyko pirmasis Norvegijos–Lietuvos projekto „Deramas darbas socialiniams darbuotojams savivaldybės lygiu“ seminaras.

Seminarą įžanginiu žodžiu pradėjo Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė, kuri seminaro dalyvių dėmesį atkreipė į deramo darbo, padoraus darbo užmokesčio problemas, socialinės partnerystės formas, kolektyvių sutarčių sudarymo įstaigose svarbą.
Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus vedėjo pavaduotojas – vyriausiasis darbo inspektorius Stasys Joneikis kalbėjo apie socialinių darbuotojų saugą ir sveikatą, profesinės rizikos vertinimą įstaigose, pateikė nelaimingų atsitikimų statistiką Lietuvoje, teisinius darbo santykių aspektus, darbo inspektorius atkreipė dėmesį, kadsvarbus nuolatinis dialogas su darbuotojais ir jų atstovais, apmokant darbuotojus suprasti rizikos vertinimą ir dalyvauti vertinant riziką.
Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus teisininkė Elena Paulauskienė seminaro dalyvius supažindino su socialinio darbo teisiniais aspektais, teisės aktais, reglamentuojančiais socialinį darbą dirbančiųjų darbo apmokėjimą, darbo laiką, kasmetes atostogas, atsakė į seminaro dalyvių klausimus.
Lektorė Asta Pečiulienė seminaro dalyviams pristatė bendravimo įgūdžių svarbą saugaus darbo kontekste, bendravimo metodus su agresyviai nusiteikusiais žmonėmis, atkreipė dėmesį į socialinio darbuotojo gebėjimų ugdymą, sprendžiant konfliktines situacijas bei pakvietė seminaro dalyvius darbo grupėse sumodeliuoti konfliktinių situacijų sprendimą. Aptarta socialinio dialogo raida, įgyvendinat deramo darbo politiką, seminaro dalyviai įtraukti į diskusijas pasidalinti gerąją patirtimi, plėtojant socialinį dialogą įstaigose.  
Lektorė Rūta Damkauskaitė Viržonienė kalbėjo apie darbuotojų poreikių tenkinimą, kaip apie lemiamą deramo darbo veiksnį, akcentavo, jog darbuotojų poreikių tenkinimas yra bet kokios organizacijos sėkmingos veiklos garantas – sunku bus suteikti paslaugą, kuri tenkintų paslaugų gavėjų poreikius, jei organizacijoje nebus įdiegtas darbuotojų poreikių tenkinimo mechanizmas. Taip pat pristatė ir aptarė darbo laiko formas socialinių paslaugų įstaigose.
Seminare dalyvavo 32 dalyviai iš Šiaulių miesto, Šiaulių, Kelmės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio rajonų.


 

 
LVTPS informacija

Komentarai išjungti.