Valstybės tarnautojams atleidimo lapeliai dalinami šimtais: nauja porcija – artimiausiu metu

Valstybės tarnautojams atleidimo lapeliai dalinami šimtais: nauja porcija – artimiausiu metu

Dar praėjusių metų pabaigoje Vyriausybė paskelbė apie planus pertvarkyti valstybės tarnybą. Tuomet Vidaus reikalų ministras (VRM) Eimutis Misiūnas teigė, kad šios pertvarkos tikslas yra modernesnė valstybės tarnyba – pokyčiai sumažintų valdininkų skaičių, o likusiems turėtų kilti atlyginimai.

Birželio pabaigoje Seimas priėmė naująjį Valstybės tarnybos įstatymą. DELFI pasidomėjo situacija ministerijose ir kai kuriose savivaldybėse – vienose įstaigose reikšmingi pokyčiai jau juda visu pajėgumu, kitos pertvarkai dar tik ruošiasi. Kaip teigė kelių ministerijų atstovai, dėl to, kokių pareigybių bus atsisakyta ir kiek žmonių atleista, ministerijos turėtų apsispręsti iki spalio 1 dienos. Šiose ministerijose jau yra sudarytos darbo grupės, kurios sudarinėja nebereikalingų pareigybių sąrašus. Kokių pareigybių atsisakyti ir kiek žmonių atleisti ar perkelti į kitas pareigas šiuo metu svarstoma Aplinkos ministerijoje, Kultūros ministerijoje, Teisingumo ministerijoje, Ūkio ministerijoje ir pačioje Vidaus reikalų ministerijoje.

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) DELFI informavo, kad šiuo metu struktūriniai ministerijos pertvarkymai nevyksta. Tačiau ŠMM struktūrą ketinama keisti nuo kitų metų sausio 1 dienos į ministerijos sudėtį integravus Kūno kultūros ir sporto departamentą. Visos į DELFI klausimus atsakiusios savivaldybės taip pat teigė, kad šiuo metu jose sudaromos ar planuojama sudaryti specialias komisijas, kurios iki šių metų spalio 1 dienos ar ankstesnės datos rugsėjį turi pateikti naikinamų pareigybių sąrašus. Apie tai pranešė Alytaus miesto, Panevėžio miesto, Vilniaus rajono, Zarasų rajono ir Kretingos rajono savivaldybės. DELFI taip pat kreipėsi į Kalvarijos, Pagėgių, Skuodo, Šilalės ir Švenčionių savivaldybes, tačiau per įstatymu nustatytą laiką atsakymų negavo. Pertvarkos jau vyksta Kai kurios ministerijos teigė, kad pertvarkos jose jau yra įvykusios arba vyksta šiuo metu. Tačiau ne visos yra susijusios konkrečiai su naujuoju Valstybės tarnybos įstatymu.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) DELFI informavo, kad pirmasis pertvarkos etapas šioje ministerijoje įvyko birželio 22 dieną, antrasis – liepos 3 dieną. „Tačiau atkreipiame dėmesį, kad su valstybės tarnybos naujo įstatymo reikalavimais susiję sprendimai dar nepriimti. Tai numatoma padaryti artimiausiu metu“, – rašoma ministerijos atsakyme DELFI. Energetikos ministerija informavo, kad šioje įstaigoje konsoliduojamos buhalterinės apskaitos funkcijos, už kurias ateityje bus atsakingas Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras. Kovo mėnesį įspėjimo lapeliai buvo įteikti 5 ministerijos darbuotojams. Išeitinės kompensacijos buvo išmokėtos 2 darbuotojams, bendra jiems išmokėta išeitinių kompensacijų suma (su mokesčiais) sudarė 16,5 tūkst. eurų. Finansų ministerija DELFI pranešė, kad esminės pertvarkos joje jau yra įvykusios. Ministerijos Valstybės turto valdymo departamento direktorė, laikinai atliekanti ministerijos kanclerio funkcijas, Aušra Vičkačkienė sakė, kad dar pernai buvo peržiūrėta, kokios veiklos dubliuojasi, kurios jau perkeltos į elektroninę erdvę ir kokių reikia naujų. „Pranešimai apie pareigybės panaikinimą ministerijos valstybės tarnautojams buvo įteikti 2017 metų spalį. Iš viso įteikti 173 pranešimai. Tačiau norime pabrėžti, kad išdalinti lapeliai – jokiu būdu ne atleidimai. (…) Pagal įstatymus, valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, paskiriamas į kitas to paties lygio ar kategorijos tarnautojo pareigas, o jeigu tokių pareigų nėra ir tarnautojas sutinka – į žemesnės kategorijos pareigas. Jeigu iki pareigybės panaikinimo tarnautojas į kitas pareigas nepaskiriamas, jis iš pareigų atleidžiamas“, – komentavo A. Vičkakienė.

Pasak jos, tokiu būdu ministerijoje iki šių metų gegužės 1 dienos dėl pertvarkos buvo atleista 40 darbuotojų. Ministerija taip pat įvertino jiems sumokėtas išeitines kompensacijas ir paskaičiavo, kad dėl sumažinto darbuotojų skaičiaus, šiais metais planuojama sutaupyti 200 tūkst. eurų valstybės lėšų. Tuo metu Krašto apsaugos ministerija (KAM) atsakyme DELFI rašė, kad ministerija planuoja sudaryti pareigybių vertinimo komisiją, kuri įvertins, kokių pareigybių reikėtų atsisakyti.Tačiau KAM struktūrinės pertvarkos jau yra įvykusios dar 2017 metais – konsoliduotos funkcijos pagal sritis. Jas atlikus, ministerijos pareigybių skaičius sumažėjo beveik penktadaliu – nuo 344 iki 282 darbuotojo (1 valstybės politiko (ministras); 190 valstybės tarnautojų, 5 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir 86 profesinės karo tarnybos pareigybės). „Ministerijoje panaikinti 3 departamentai, pertvarkyti 2. Veiklą baigė Vyriausybinių ryšių centras prie KAM ir Lietuvos technikos biblioteka prie KAM. Kariuomenės struktūroje panaikintas Materialinių resursų departamentas, o Jungtinis štabas tapo Gynybos štabu. Metų pradžioje veiklą pradėjo Gynybos resursų agentūra, Nacionalinis kibernetinio saugumo centras ir Karo mokslų ir technologijų biblioteka, priklausanti Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademijai“. Ministerijoje gynybos planavimo funkcijos, kurias iki šių metų vykdė Gynybos politikos ir planavimo bei Pajėgumų planavimo departamentai, dabar sukoncentruotos viename Gynybos planavimo departamente“, – teigiama ministerijos atsakyme. Išeitinėms kompensacijoms – 78 tūkst. eurų Pokyčiai įvyko ir Susisiekimo ministerijoje, kurioje sumažėjo vadovaujančių pareigų skaičius. „Praktiškai visi darbuotojai gavo pasiūlymus dirbti stambesniuose dariniuose. Buvo asmenų, kuriems netiko naujai siūlomos pareigos Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre, kai kurie darbuotojai rinkosi eiti į užtarnautą poilsį“, – rašoma ministerijos atsakyme. Ministerijos atstovų teigimu, po šių pertvarkų iš ministerijos pasitraukė 5 darbuotojai. Atleidimo lapelius turėtų gauti dar 7 darbuotojai, nes Informacinės visuomenės plėtros funkcija yra perduodama kitai – Ūkio ministerijai. Darbuotojai taip pat turėtų pereiti, tačiau galutinis sprendimas priklauso nuo pačios ministerijos. Bene didžiausią pagreitį pertvarka yra įgavusi

Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM). Šios ministerijos atstovai DELFI informavo, kad įspėjimo lapeliai jau įteikti tiems darbuotojams, kurie dirba pertvarkomuose padaliniuose ir tiems, kurių pareigybės naikinamos. Artimiausiu metu, anot ministerijos atstovų, daliai žmonių bus pasiūlytos naujos darbo vietos. SAM atliktas išsamus ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos ir funkcijų vertinimas parodė, jog yra labai daug besidubliuojančių padalinių ir pareigybių, t. y. žmonės turi atlikti panašius ar net tokius pačius darbus.

„Nauja SAM struktūra turi įsigalioti šių metų spalį. Iš viso SAM šiuo metu dirba 244 darbuotojai, keletas iš jų yra išėję motinystės atostogų. Apie naikinamas pareigybes yra įspėti 177 darbuotojai. Darbuotojai bus supažindinti su naujai skelbiamomis pareigybėmis ir visi, atitinkantys numatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, galės pretenduoti į siūlomas pareigybes“, – rašoma ministerijos atsakyme DELFI. Užsienio reikalų ministerija (URM) informavo, kad paskutinį kartą ministerijos struktūra buvo keičiama 2017 metais. Tuo metu buvo apjungti du departamentai, vieno departamento funkcijos buvo perduotos vykdyti skyriui, neįeinančiam į departamento sudėtį, dviejuose departamentuose vietoje trijų skyrių liko po du, o viename departamente vietoje penkių skyrių liko trys. „Vykdant ministerijos struktūros pertvarką nebuvo atsisakyta jokių ministerijai pavestų funkcijų. Jos buvo perskirstytos tarp reorganizuojamų departamentų, sumažinant vadovaujančias pareigas užimančių darbuotojų skaičių. Optimizuojant URM struktūrą, ministerijos darbuotojams nebuvo dalyti atleidimo lapeliai“, – rašoma atsakyme DELFI.

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) DELFI informavo savo pertvarką jau įgyvendinusi. Po pertvarkos vietoj 10 departamentų ir jiems pavaldžių skyrių liko 22 skyriai. Iš ministerijos buvusių 343 etatų liko 293. Bendra suma, išmokėta kaip išeitinės kompensacijos darbuotojams – 78,360 tūkst. eurų. Išmokas lemia stažas Pagal šiuo metu galiojantį Valstybės tarnybos įstatymą, karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė naikinama, paskiriamas į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jei tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka, – į žemesnės kategorijos pareigas. Jei iki pareigybės panaikinimo karjeros valstybės tarnautojas į kitas pareigas nepaskiriamas, jis iš pareigų atleidžiamas. Atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui išmokama iki pareigybės panaikinimo jo gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į jo stažą: iki penkerių metų – 2 mėnesių išeitinė išmoka; nuo penkerių iki dešimties metų – 3 mėnesių išmoka; nuo dešimties iki dvidešimties metų – 4 mėnesių išmoka; daugiau kaip dvidešimt metų – 6 mėnesių.

Išeitines išmokas moka valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, kurios vadovas priėmė sprendimą dėl pareigybės panaikinimo. Jeigu pareigybė panaikinama Seimo ar Vyriausybės sprendimu, išeitines išmokas moka įstatymu ar Vyriausybės nutarimu įgaliota institucija ar įstaiga.


Aleksandra Ketlerienė

Politikos aktualijų žurnalistė

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/valstybes-tarnautojams-atleidimo-lapeliai-dalinami-simtais-nauja-porcija-artimiausiu-metu.d?id=78718887

Komentarai išjungti.