Neeilinis išvažiuojamasis LPSK valdybos posėdis

Neeilinis išvažiuojamasis LPSK valdybos posėdis

Rugsėjo 4-5 dienomis įvyko neeilinis Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) valdybos posėdis. Pagrindinė posėdžio tema – LPSK komandos ir strategijos formavimas.

 

„Turime išsikelti tikslus, numatyti jų įgyvendinimo planą ir su komanda kryptingai dirbti, kad ateityje LPSK taptų viena iš organizacijų lyderių šalyje, o mes visi didžiuotumėmės būdami jos dalimi“, – įžangoje kalbėjo LPSK pirmininkė Inga Ruginienė.

Valdyboje patvirtinti LPSK pirmininkės patarėjai: Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Egidijus Milešinas, asociacijos „LSPK jaunimas“ pirmininkas Tomas Jakutavičius, Transporto darbuotojų federacijos pirmininkas Algirdas Markevičius, Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Regina Dvaržeckytė ir Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos pirmininkas Juozas Neverauskas.

Vėliau pasiskirstę grupėmis valdybos nariai diskutavo apie konkrečias veiklas, kurios padėtų LPSK stiprinti savo pozicijas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Iš LPSK suvažiavime priimtų veiklos gairių 2018-2022 metams iš kiekvieno skyriaus pasirinkti prioritetiniai punktai, ties kuriais reiktų koncentruotis.

Tarptautinio bendradarbiavimo srityje nuspręsta koncentruotis į glaudesnį bendradarbiavimą su Tarptautine darbo organizacija (dėti pastangas, kad Lietuvoje būtų ratifikuota 102 konvencija Dėl minimalių socialinės apsaugos standartų), Europos profesinių sąjungų konfederacija bei Baltijos jūros profesinių sąjungų tinklu (BASTUN).

Nutarta, jog prioritetais laikytina profesinių sąjungų judėjimo idėjos sklaida, taip aktyvinant jau esamų profesinių sąjungų veiklą bei didinant narystę visais lygmenimis. Nutarta išgryninti LPSK regioninių centrų struktūras, numatyti jų veiklos principus bei atnaujinti vadinamąjį profesinių sąjungų žemėlapį.

Diskusijose dėl socialinės partnerystės išryškėjo, jog labai svarbu skatinti kolektyvines derybas visais lygmenimis. Pirmiausia iškilo būtinybė identifikuoti kolektyvinių darybų šalis, nes dažnai, ypač iš darbdavių pusės, niekas nenori prisiimti tokios atsakomybės. Vienu iš svarbiausių momentų – numatyta dėti visas pastangas, kad šalyje didėtų darbo užmokestis.

Švietimo srityje nuspręsta koncentruotis į inovatyvių mokymo formų naujiems visų lygmenų  lyderiams (pirmininkams, komitetų nariams, „organaizeriams“) diegimą, esant galimybei plėsti mokymų bazę ir toliau ugdyti jau esamą profesinių sąjungų aktyvą. Ketinama neatsisakyti idėjos bandyti kursą apie darbuotojų judėjimą įdiegti į šalies švietimo sistemą.

LPSK valdybos nariai dalijosi įžvalgomis, kokiomis konkrečiomis priemonėmis šių tikslų galima būtų pasiekti.

Šaltinis: http://www.lpsk.lt/2018/09/04/neeilinis-isvaziuojamasis-lpsk-valdybos-posedis/

 

 

LPSK informacija

Komentarai išjungti.