Valstybės tarnautojų profesinės sąjungos susitikimas su Vyriausybės atstovais

Valstybės tarnautojų profesinės sąjungos susitikimas su Vyriausybės atstovais

Ministrės Pirmininkės patarėjas Vitas Vasiliauskas ir Vidaus reikalų ministerijos (toliau VRM) viceministrė Sigita Ščajevienė rugsėjo 5 d. susitiko su Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos atstovais (toliau LVTPS).

Vyriausybė ir VRM jau kadencijos pradžioje skelbė, kad per artimiausius 4 metus skirs ypatingą dėmesį viešajam sektoriui ir jo kokybinei pertvarkai, pradėdamos nuo valstybės tarnybos reformos, viešųjų paslaugų standartizavimo. Ateities viešasis sektorius – tai stiprūs ir įgalinti vadovai, kompetentingi, motyvuoti tarnautojai, kokybiškos, naujoviškos ir visiems prieinamos paslaugos.

Naujoje valstybės tarnybos koncepcijoje numatyta inventorizuoti viešąsias paslaugas, dalį jų iš valstybinio sektoriaus perduodant privačiam sektoriui ir NVO.

Svarbiausia buvo deklaruojama, kad ypatingas dėmesys bus skiriamas valstybės tarnybos vadovų korpusui, jų darbo užmokesčio augimui. Jiems bus suteikiama daugiau galių, nustatant įstaigos, organizacijos dirbančiųjų skaičių, jų darbo krūvius, galimybę formuoti atlygio politiką bei  nuspręsti, kokį atlygį mokėti jo vadovaujamos įstaigos darbuotojams.

Taip pat planuojama, kad bus naujas darbo apmokėjimo modelis ir nebebus mokamas valstybės tarnautojams kasmetinis priedas už darbo stažą, o išmokos už darbo stažą bus užšaldomos. Taigi, ši ir kitos socialinės garantijos valstybės tarnautojams – išnyksta.

Siūlomos pertvarkos vienas iš pagrindinių pokyčių yra keisti valstybės tarnautojų atranką į  valstybės tarnybą, ją decentralizuojant. Dėl to bus naikinamas  Valstybės tarnybos departamentas.

Pasitarimo metu buvo nurodyta, kad yra didelis darbo užmokesčio atotrūkis tarp privataus sektoriaus ir viešojo sektoriaus darbuotojų, ypač dėl aukščiausios grandies vadovų. Bet šis darbo užmokesčio atotrūkis matomas ne tik tarp šių sektorių vadovų, bet ypač tarp darbuotojų. Dėl mažų atlyginimų  žmonės nenoriai kandidatuoja į laisvas valstybės tarnautojų darbo vietas. Šiemet buvo organizuota 10 konkursų į vadovų pozicijas, neįvyko tik 3, o į valstybės tarnautojų pozicijas buvo organizuota  virš 2700 konkursų,  iš jų neįvyko 50 procentų.

Pasitarimo metu Vyriausybės atstovai pabrėžė, kad atlyginimų pakeitimai yra numatyti etapais : politikams atlyginimai būtų didinami tik nuo naujos kadencijos pradžios, t. y. tik nuo 2024 metų pabaigos. Pirmiausia atlyginimai kiltų teisėjams, valstybinių įstaigų vadovams ir valstybės pareigūnams,  o nuo 2024 m. ir statutiniams pareigūnams.

O kada darbo užmokestis kiltų valstybės tarnautojams ir darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartis, kol kas neaišku. Taip pat projekto autoriai planuoja, kad darbo užmokestis bus skaičiuojamas ne nuo  bazinio dydžio, o bus susietas su vidutiniu darbo užmokesčiu ir peržiūrimas kas du metai.

VRM viceministrė S. Ščajevienė teigė, kad „turime situaciją, kai viešajame sektoriuje tas pačias funkcijas atlieka ir valstybės tarnautojai, ir dirbantys pagal darbo sutartis. Valstybės tarnautojai turėtų vykdyti tik viešojo administravimo funkcijas, o bendrąsias funkcijas, turėtų atlikti  darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis ir jų darbo santykiai turėtų būti reguliuojami Darbo kodeksu“.

Profesinių sąjungų atstovai griežtai replikavo, kad VTĮ projekte nebeliko socialinio dialogo nuostatų, kolektyvinių sutarčių sudarymo, kolektyvinių derybų ir kitų socialinių partnerių bendradarbiavimo galimybių. Šis VTĮ skyrius naikinamas, paliekama tik nuoroda į Darbo kodeksą. Šie pakeitimai jau dabar suponuoja profesinėms sąjungoms būtinybę kreiptis į tarptautines organizacijas EPSU, PSI, EESRK ir TDO apie šio įstatymo pakeitimų būtinybę ir teisėtumą. LVTPS, VTĮ projekto kūrėjams pasiūlė daug pakeitimų, tačiau į juos nebuvo atsižvelgta. (Pasiūlymus galima rasti: https://vtarnautojai.lt/valstybes-tarnybos-istatymo-klystkeliai)

Tikimės, kad Valstybės tarnautojų profesinių sąjungų nuomonė, visuomenės nuomonė, kaip reikėtų efektyvinti  viešąjį sektorių, teikiant viešas paslaugas mūsų piliečiams,  turėtų būti svarbi Vyriausybei ir VRM.

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.