SVARSTYTAS VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS SKYRIMAS

SVARSTYTAS VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS SKYRIMAS

Š.m. rugpjūčio 31 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko Valstybės tarnautojų dvišalės komisijos posėdis, kurio metu svarstytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas Dėl Lietuvos  Respublikos Vyriausybės 2002m. liepos 19d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pasitarime dalyvavo Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos, Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos, Socialinės apsaugos ir darbo, Vidaus reikalų, Teisingumo bei Finansų ministerijų atstovai – dvišalės komisijos nariai.
Pritarta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovės nuomonei, šiame posėdyje nesvarstyti Vyriausybės pateikto projekto, kadangi projekte daug neaiškumų, neatitikimų kitų įstatymų nuostatoms.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) paruoš alternatyvų įstatymo projekto variantą ir pateiks Vyriausybei.
Ministerijų ir profesinių sąjungų atstovai pateikė savo pastabas dėl projekto ir nutarė palaukti alternatyvaus projekto.

 
Lietuos valstybės tarnautojų profesinės
sąjungos informacija
www.valstybestarnautojai.eu

Komentarai išjungti.