EUROPOS PILIEČIŲ ATKIRTIS BRIUSELIO KETINIMAMS VIEŠĄJĮ SEKTORIŲ PERLEISTI KAPITALUI

EUROPOS PILIEČIŲ ATKIRTIS BRIUSELIO KETINIMAMS VIEŠĄJĮ SEKTORIŲ PERLEISTI KAPITALUI

Vasario 10 dieną galima laikyti istorine ir pergalinga – Europos pilietinė iniciatyva „VANDUO yra žmogaus teisė“, įveikusi nemažas teisines ir technines kliūtis, pasiekė tikslą surinkti daugiau nei 1 milijoną piliečių iš visos Europos parašų, nors tiek jų reikėjo surinkti iki šių metų rugsėjo.

Tačiau šios iniciatyvos pergalė yra ne vien tai, jog tūkstančiai europiečių per trumpą pasirašė peticiją prieš vandens privatizavimą, bet ir tai, kad ši akcija tapo postūmiu visoje Europoje ir įvairiais lygiais diskutuoti apie vandens ir sanitarinių paslaugų kokybę, šių ir apskritai viešojo sektoriaus paslaugų privatizavimo pasekmes.
Europos viešojo sektoriaus privatizavimo grėsmė yra reali, mat š.m. sausio 23 d. Europos Parlamento Vidaus rinkos komitetas (IMCO) pritarė Komisijos pasiūlymams dėl vadinamosios Koncesijų direktyvos.
Europos Komisijos teigimu, direktyva palengvins privačių bendrovių atėjimą į viešąjį (transporto, sveikatos, socialinių, energetikos paslaugų) sektorių ir taip paskatins viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę. Tokiu būdu teikiant viešąsias paslaugas bus galima siekti pelno.
ES šalių narių vyriausybės ir Europos Parlamento nariai jau pradeda diskusijas dėl direktyvos teksto. Jos vyksta už uždarų durų, o galutinį sprendimą Europos Parlamentas priims kovą.
Iniciatyvos “VANDUO yra žmogaus teisė” iniciatoriai ir organizatoriai džiaugiasi Vokietijos, Austrijos, Italijos piliečių aktyvumu ir noru patiems prisidėti prie akcijos sklaidos: daugelis šių šalių piliečių, net ir garbingo amžiaus senjorų, suvokdami, kuo gresia viešųjų paslaugų perleidimas į privačias rankas, ne tik patys pasirašo peticiją prieš vandens privatizavimą, bet ir aktyviai ragina tai padaryti savo kaimynus, draugus, šeimos narius. 
Šių šalių surinktų parašų kiekis jau daugiau nei keleriopai viršija nustatytą būtinų surinkti parašų minimalų skaičių.
 
Lietuvai nustatytas parašų minimalus kiekis yra 9000. Lyginant su kitų šalių parašų kvotomis, tai nėra daug, tačiau šiuo metu surinkta tik dešimtadalis mūsų šalies gyventojų parašų. Galbūt priežastis ta, jog dar sunkiai suvokiame, koks mums gyvybiškai svarbus yra vanduo, neįvertiname neigiamų pasekmių, kurios lauktų, jeigu geriamojo vandens tiekimas būtų privatizuotas.
Šias liūdnas pasekmes, viešąsias paslaugas perleidus privačioms kompanijoms, jau pajuto kai kurių Europos miestų – Bordo, Londono, Pacos de Ferreira, Berlyno ir kt.- gyventojai: vanduo šiuose miestuose pabrango keleriopai, o jo kokybė suprastėjo tiek, kad, norint, jog jis atitiktų bent minimalias higienos normas, pilami chemikalai, pvz., chloras ir kt.
 

Tad jeigu Jums svarbu, kad būtų išsaugota geriamojo vandens kokybė  ir prieinamumas ne tik dėl dabarties, bet ir ateities kartų, kviečiame pasirašyti peticiją. Tai galima padaryti dviem būdais:

1. Saityno prieiga:
https://signature.right2water.eu/oct-web-public/signup.do?lang=lt

 
2. Pasirašant popierinę peticijos formą. Ją galima parsisiųsti čia:
http://www.right2water.eu/sites/water/files/ECI-Support-Statements-Form-9-LT-LT%5B1%5D.pdf

 
Daugiau apie pilietinę iniciatyvą:
Vaizdo medžiagoje lietuvių kalba Vimeo ir Youtube kanalais:
http://vimeo.com/57581607

http://www.youtube.com/watch?v=KGodMah_oUo
 
Oficialioje akcijos  interneto svetainėje:
http://www.right2water.eu/

 
Plačiau apie akciją lietuvių kalba skaitykite Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacijos interneto svetainėje:
http://www.pramprof.lt/

https://www.facebook.com/VanduoYraZmogausTeise
 
 
Lietuvos pramonės profesinių
sąjungų federacijos informacija

Komentarai išjungti.