Viešųjų paslaugų gynyba ir skatinimas

Viešųjų paslaugų gynyba ir skatinimas

Liepos 4–6 dienomis, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos atstovas dalyvavo Europos viešųjų paslaugų profesinės sąjungos (EPSU) organizuotame seminare „Viešųjų paslaugų gynyba ir skatinimas“.

Renginio metu nagrinėta, kokią žalą visuomenei gali padaryti viešųjų paslaugų perdavimas į privataus verslo rankas privatizavimo bei viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo būdu. Tuo metu, kai Lietuvoje visais būdais ieškoma galimybių perduoti viešąjį turtą ir paslaugų teikimą į privačias rankas, Europoje ir kitose išsivysčiusiose šalyse visu tempu vyksta atvirkščias procesas – renacionalizacija ir remunicipalizacija, t. y. viešųjų paslaugų teikimo sugrąžinimas į valstybės ir savivaldybių rankas. Seminare paminėtas ir lietuviškas tokio proceso pavyzyds – „Vilniaus energijos“ atvejis.

Jei savo veikloje susiduriate su vadovybės sprendimais perduoti dalį paslaugų ir/arba turto privačiam operatoriui, Jūsų profesinė sąjunga, gindama savo narių ir visuomenės interesą, gali imtis veiksmų, kad paveiktų šį procesą. Galėtume Jums parūpinti gerosios ir blogosios praktikos pavyzdžių, galimų argumentų, metodologijos ir skaitmeninių įrankių.

LVTPS inormacija

Komentarai išjungti.