VALDYBOS POSĖDIS

VALDYBOS POSĖDIS

lvtpsŠ.m. balandžio 20 d. vyko Lietuvos valstybės tarnautojų profesinės sąjungos Valdybos posėdis.

Svarstyta eilė klausimų: patvirtintas 2010 metų darbo planas. Pateikta informacija apie laimėtą teisminį procesą, kalbėta apie nario mokesčio klausimus, naujų narių priėmimą, kvietimus dalyvauti kolegų suvažiavimuose bei kiti klausimai.

Lietuvos valstybės tarnautojų
profesinės sąjungos informacija

Komentarai išjungti.