ĮREGISTRUOTAS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO PROJEKTAS

ĮREGISTRUOTAS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO PROJEKTAS

2010m. spalio 27d., LR Seime įregistruotas Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projektas.
Minėto įstatymo pakeitimo projekto Nr.10-4358-01, o šiuo adresu rasite projektą: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=59292&p_query=&p_tr2=&p_org=&p_fix=n&p_gov=n
 
Laukime Jūsų nuomonių, pastabų ir siūlymų. El. pašto adresu: lvdps@takas.lt
 
 
Lietuvos valstybės tarnautojų
profesinės sąjungos informacija

www.valstybestarnautojai.eu

Komentarai išjungti.