Aštuonioliktos  LR Vyriausybės programoje numatyta  nauja viešojo valdymo pertvarka

Aštuonioliktos  LR Vyriausybės programoje numatyta  nauja viešojo valdymo pertvarka

Vyriausybė ir  Vidaus reikalų ministerija ( toliau VRM ) skelbia, kad per artimiausius 4 metus skirs ypatingą dėmesį viešajam sektoriui ir jo kokybinei pertvarkai, pradėdamos nuo valstybės tarnybos reformos, viešųjų paslaugų standartizavimo, baigdamos tinkamiausio institucinės struktūros tinklo suformavimu. Ateities viešasis sektorius – tai stiprūs ir įgalinti vadovai, kompetentingi, motyvuoti tarnautojai, kokybiškos, prieinamos ir naujoviškos paslaugos.                                                    

VRM beveik pusmetį rengtą viešojo sektoriaus reformą pagaliau pateikė Seimo  valdančiojoje koalicijoje, taip pat jungtiniame Ateities bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų posėdyje, šių metų balandžio 5 dienos susitikime su Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų, pareigūnų profesinių sąjungų nariais, .
Tiesa tai neįvardijamai, kaip valstybės tarnybos  reforma, o tiesiog kaip valstybės tarnybos strateginė pertvarka ar tobulinimas.

Naujoje valstybės tarnybos koncepcijoje numatyta inventorizuoti viešąsias paslaugas dalį jų  iš valstybės sektoriaus perduodant privačiam sektoriui ar  NVO.

Ypatingas dėmesys planuojama, kad bus skiriamas valstybės tarnybos vadovų korpusui, jų darbo užmokesčio augimui. Jiems bus suteikiama daugiau galių nustatant įstaigos, organizacijos dirbančiųjų skaičių, jų darbo krūvius, atlyginimus.

Taip pat planuojama, kad bus naujas darbo apmokėjimo modelis ir nebebus kasmet papildomai priskaičiuojama už valstybės stažą, nes išmokos už valstybės stažą bus užšaldomos. 

Dabar siūlomos reformos vienas pagrindinių pokyčių yra keisti atrankos į  valstybės tarnautojus tvarką, ją decentralizuojant ir naikinant  Valstybės tarnybos departamentą (VTD).

Tikimės, kad Valstybės tarnautojų profesinių sąjungų nuomonė, visuomenės nuomonė, kaip reiktų efektyvinti  viešąjį sektorių, teikiant viešas paslaugas mūsų piliečiams,  turėtų būti svarbi Vyriausybei ir VRM.

Atsižvelgiant į tai, kviečiu visus valstybės tarnautojus, biudžetinio sektoriaus darbuotojus, pareigūnus, visuomenę   teikti  siūlymus,  bei komentarus  viešojo sektoriaus veiklos tobulinimo klausimais.

Rašykite mums: info@vtarnautojai.lt 

Irena Petraitienė

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų

darbuotojų profesinių sąjungų pirmininkė

Komentarai išjungti.