LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ NACIONALINIŲ CENTRŲ KOORDINACINIO CENTRO KREIPIMASIS

LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ NACIONALINIŲ CENTRŲ KOORDINACINIO CENTRO KREIPIMASIS

trijule2010 m. balandžio 1 dieną, Lietuvos Respublikos Ministrui pirmininkui išsiųstas Lietuvos profesinių sąjungų nacionalinių centrų koordinacinio centro kreipimasis.

Dėl darbo grupės Verslo skatinimo, darbo vietų kūrimo ir išsaugojimo klausimams išnagrinėti ir pasiūlymams parengti darbo organizavimo.

Gerb. Ministre pirmininke,

Norime Jus informuoti, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministras p. Dainius Kreivys netinkamai vykdo Jūsų pavedimą dėl darbo grupės „Verslo skatinimo, darbo vietų kūrimo ir išsaugojimo klausimams išnagrinėti ir pasiūlymams parengti” darbo organizavimo.
Nuo 2010 m. vasario 4 d. nevyko nė vienas darbo grupės posėdis, tačiau Vyriausybei ir visuomenei darbo grupės vardu pateikiama informacija apie darbo grupės teikiamus pasiūlymus. Tarp jų tokie, kurie nebuvo nagrinėti arba darbo grupės nariai jiems kategoriškai nepritarė.
Pvz.: Ūkio ministerijos tinklaraštyje 2010 m. kovo 26 dienos pranešime „D. Kreivys: „Darbo vietas kuriantį verslą remsime ir pinigais, ir lengvindami verslo sąlygas” rašoma: „Priemonių pakete yra ir siūlymas leisti darbdaviams sudarinėti terminuotas darbo sutartis neterminuotiems darbams.”
Šis siūlymas keisti Darbo kodekso nuostatas buvo svarstomas kitoje darbo grupėje ir jam nepritarta.
Profesinėms sąjungoms atstovaujantys darbo grupės nariai reikalauja skubiai sušaukti darbo grupės posėdį pateiktiems pasiūlymams apsvarstyti.

Gerbiamas Ministre pirmininke, laukiame Jūsų nuomonės dėl šios susidariusios situacijos.

Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė
Lietuvos darbo federacijos pirmininkas Vydas Puskepalis

Komentarai išjungti.