Dėl mokesčių lengvatų ir specialiųjų sąlygų mokestinei sistemai tikslingumo

Dėl mokesčių lengvatų ir specialiųjų sąlygų mokestinei sistemai tikslingumo

Aštuonioliktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatos, susijusios su teisingesne ir augti palankia mokesčių sistema,  skatina Finansų ministeriją įvertinti galiojančių mokesčių lengvatų tikslingumą ir poveikį. Todėl priimtas sprendimas  peržiūrėti  šias lengvatas ir kitas specialias sąlygas, išimtis,  iškreipiančias apmokestinimo teisingumą. Tuo tikslu nutarta sukurti ekspertų darbo grupę, kurie pateiktų  siūlymus dėl  šių mokesčių lengvatų ir specialiųjų sąlygų mokestinės sistemos tikslingumo bei, esant būtinybei,  pakeistų  šiuo metu galiojančius teisės aktus.

Vyriausybė į šią ekspertų darbo grupę kviečia ir pilietinės visuomenės atstovus, socialinius partnerius. Apibendrinus ir įvertinus viešųjų konsultacijų su visuomene rezultatus, planuojama atitinkamų mokesčių teisės aktų pakeitimų projektus š. m. balandžio mėnesį  pateikti Vyriausybei.

Lietuvos Profesinių Sąjungų Konfederacija, atsiliepdama į Finansų ministerijos kvietimą dėl dalyvavimo šioje ekspertų darbo grupėje iniciatyvai, š. m. vasario 8 dieną valdybos posėdyje patvirtino darbo grupę dėl mokesčių lengvatų peržiūros.

Pagrindiniu  šios darbo grupės ekspertu patvirtinta LPSK pirmininkė Inga Ruginienė, pakaitiniu ekspertu  –  Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešų įstaigų profesinės sąjungos pirmininkė, ES Ekonomikos ir Socialinių reikalų komiteto biuro narė  Irena Petraitienė.

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.