Derybos dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties

Derybos dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties

Š. m. rugsėjo 12 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje toliau vyko derybos dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties bazinio dydžio nustatymo. Liepos 10 d. vykusiose derybose, buvo priimtas sprendimas, kad suderėtas bazinis dydis galios visiems valstybinio ir biudžetinio sektorių darbuotojams.

 

Prieš rugsėjo 12 d. susitikimą ministerijoje, profesinių sąjungų derybininkai diskutavo apie nuostatas, kurios galiotų tik profesinės sąjungos nariams. Po diskusijų nutarta teikti šiuos pasiūlymus deryboms dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties:

1.  Profesinės sąjungos nariui skirti vieną papildomą dieną atostogų, nepriklausomai nuo to, ar jis jau naudojasi papildomomis ar prailgintomis atostogomis.

2.Profesinės sąjungos nariui suteikti 10 darbo dienų mokymosi atostogas mokant už jas darbuotojo VDU, arba suteikti 20 darbo dienų mokymosi atostogas, mokant už jas 50 procentų darbuotojo VDU.

3.  Padidėjus MMA kiekvieno profesinės sąjungos nario darbo užmokestį padidinti tokiu pačiu piniginiu ekvivalentu, kokiu padidėjo MMA.

4. Išmokant atostoginius, kiekvienam profesinės sąjungos nariui išmokėti papildomą išmoką, kurios dydis lygus MMA.

5.   Derybas dėl bazinio dydžio nustatymo 2020 metams pradėti 2019 metų pirmą ketvirtį.

6. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje ir šakos kolektyvinėje sutartyje numatyti pagerinimai profesinės sąjungos nariui sumuojasi, jeigu jie nesidubliuoja.

Kitas derybininkų susitikimas dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties vyks rugsėjo 27 d.

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.