EPSU kongresas 2024

EPSU kongresas 2024

Birželio 18-20 d. Bukarešte (Rumunijoje) vyko 11-asis EPSU kongresas. Šis kas penkerius metus vykstantis renginys yra svarbiausias EPSU veiklos įvykis. 2024 m. kongresas buvo pirmasis EPSU kongresas, surengtas Rytų Europoje, šalyje, kuri į Europos Sąjungą įstojo mažiau nei prieš 20 metų, ir įvyko praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai Rumunija prisijungė prie Šengeno erdvės.

Kongresą atidarė EPSU pirmininkė Mette Nord (Fagforbundet, Norvegija). EPSU generalinis sekretorius Jan Willem Goudriaan kartu su EPSU nuolatinių komitetų ir tinklų pirmininkais bei atstovais pristatė EPSU veiklos ataskaitą ir finansinę ataskaitą, kurioms buvo vienbalsiai pritarta.

Kongreso diskusijos vyko tris dienas ir buvo suskirstytos į sekcijas, susijusias su įvairiomis veiklos sritimis:

  • Taikos, demokratijos, lygybės, teisių ir laisvių užtikrinimas;
  • Viešųjų paslaugų atgavimas ir stiprinimas;
  • Ekologiško, skaitmeninio ir socialiai teisingo perėjimo propagavimas;
  • Kokybiškų darbo vietų ir paslaugų užtikrinimas;
  • Viešųjų paslaugų profesinių sąjungų kūrimas ir stiprinimas.

Viso kongreso metu vyko daugybė diskusijų ir kalbėjo kviestiniai pranešėjai. Surengta  panelinė diskusiją apie organizavimą, kuriai pirmininkavo Orlagh Fawl iš Airijos . Didele balsų dauguma buvo patvirtinta svarbi ir skubi rezoliucija dėl padėties Palestinoje, kurioje raginama siekti taikos ir paliaubų.

Antrąją dieną diskusijos tęsėsi. Quentin Parrinello iš ES mokesčių observatorijos surengė su delegatais klausimų ir atsakymų sesiją mokesčių klausimais. ETUI tyrimų direktorius Bart Vanhercke surengė diskusiją apie tai, kaip profesinės sąjungos gali imtis veiksmų klimato krizei spręsti. Į delegatus taip pat kreipėsi pasaulinės profesinių sąjungų federacijos EPSU PSI generalinis sekretorius Danielis Bertossa.

Per tris dienas įvyko šeši EPSU filialų ir draugų (pavyzdžiui, FES, RLS, Amsterdamo universiteto, Dublino universitetinio koledžo) organizuoti šalutiniai susitikimai, kuriuose buvo aptarti keli klausimai: kova su kraštutiniais dešiniaisiais, darbuotojų psichikos sveikata sveikatos priežiūros sektoriuje, griežtas taupymas ir jo poveikis viešosioms paslaugoms, „remunicipalizacija“, teisingo perėjimo iššūkiai ir „uberizacija“ ilgalaikės priežiūros srityje.

Paskutinę kongreso dieną Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regiono direktorius Hansas Kluge skaitė virtualų pranešimą. Taip pat buvo aptartos ir patvirtintos skubios rezoliucijos dėl kraštutinių dešiniųjų iškilimo ir dėl vidaus rinkos iššūkių (Letta pranešimo forma). ETUC konfederacijos sekretorius Ludovic Voet, be kitų klausimų, kreipėsi į delegatus klimato kaitos ir teisingo perėjimo klausimais.

Trečiąją dieną buvo paskelbti rinkimų rezultatai, iš kurių paaiškėjo, kad EPSU generaliniu sekretoriumi perrinktas Janas Willemas Goudriaanas (86,7 proc. palaikymas), o naujuoju EPSU pirmininku išrinkta Françoise Geng (CGT- Santé, Prancūzija) (86,3 proc. palaikymas). Kongrese taip pat buvo perrinkti auditoriai (Martine Ugolini ir Carole Barbier) (95 % palaikymas). Kongrese buvo patvirtinti Vykdomojo komiteto nariai, vyko diskusija, kurioje buvo akcentuojamos skirtingos kovos už profesinių sąjungų teisių gynimą Prancūzijoje, Suomijoje, Turkijoje, Baltarusijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Kongresas baigėsi muzikiniu pasirodymu. Naujasis pirmininkas padėkojo 14 kongreso metu pasiūlytų kalbų vertėjams, taip pat techniniams darbuotojams ir vietiniams Rumunijos filialams – be kurių nebūtų pavykę surengti šio sėkmingo kongreso.

Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga nuoširdžiai sveikina naujus vadovus ir džiaugiasi galėdami dirbti kartu ir būti  pilnateisiais nariais EPSU .

Komentarai išjungti.