EPSU VALDYBOS POSĖDIS

EPSU VALDYBOS POSĖDIS

Šių metų vasario 11-12 d. Briuselyje įvyko 45 Europos Visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų susivienijimo (EPSU) vykdomojo komiteto posėdis.

Posėdį pradėjo Europos Visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų susivienijimo Šiaurės-Rytų regiono koordinatorius Vasilijus Šilovas pateikdamas išsamią informaciją apie nepaprastą padėtį Ukrainoje, apie tai, kokį nelengvą laikotarpį išgyvena mūsų kolegos, Ukrainos profesinių sąjungų atstovai, kurie neturi darbui reikalingų patalpų, nes profesinių sąjungų pastate savo būstinę įsirengė Ukrainos opozicija, juos nuolat kviečia į Kijevo prokuratūrą, norėdami išsiaiškinti, kas yra protestų organizatoriai.
 
Pateikta informacija apie įvykius  bei profesinių sąjungų lyderių areštus Ankaroje ir nepaprastą padėtį Graikijoje, Italijoje, Ispanijoje bei Portugalijoje. Nors šiose šalyse laikomasi griežtos ekonomikos politikos, bet krizė vis gilėja, darbo užmokestis mažėja, o socialinės garantijos dirbantiesiems blogėja.
 
Todėl svarbu, pritariant šių šalių dirbančiųjų siekiams, atkreipti dėmesį į Europos investicinį planą ir reikalavimus, iškeltus dėl š. m. gegužės mėn. Vykstančių Europos Parlamento rinkimų, Visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų susivienijimas (EPSU) nusprendė Briuselyje 2014 m. balandžio 4 d. surengti protesto akciją. Susivienijimas kviečia visos Europos visuomeninių paslaugų profesines sąjungas prie šios protesto akcijos prisidėti. EPSU planuoja, kad pagrindiniais akcijos dalyviais bus  Belgijos, Liuksemburgo, Vokietijos, Olandijos, Prancūzijos profesinės sąjungos. Planuojama, kad akcijos išlaidos sieks 3000 EUR.
 
Vykdomajam komitetui pateikta ataskaita dėl puikiai surengtos akcijos dėl  Europos piliečių iniciatyvos „Vanduo ir sanitarinės paslaugos yra žmogaus teisė, bet ne prekė“, jos metu surinkta per 1,68  milijono parašų visoje Europoje (minimali kvota – 1 mln.).
 
Sėkmingai akcijoje dalyvavo ir Lietuvos piliečiai – surinkta 13252 parašai (minimalus reikalavimas Lietuvai – 9000 parašų.)Didelį įdirbį šioje akcijoje atliko Lietuvos Pramonės profesinių sąjungų pirmininkas Juozas Neverauskas.
 
Šios Europos piliečių iniciatyvos rezultatai bus aptarti Europos Parlamente. Pirmą kartą Europos Parlamento praktikoje Europos Piliečių Iniciatyvos reikalavimai ir rezultatai aptarti  klausymų metu.
 
Europos Parlamente klausymai paskelbti vasario 17 d. bendrame keturių – Aplinkosaugos, Peticijų, Vidaus rinkos, Raidos – komitetų posėdyje.
 
Jungtinės Karalystės Tyrimų departamento ekspertas Lionel Fulton pateikėEuropos Sąjungos šalių analizę dėl nevienodo darbo apmokėjimo, kurioje matome, kad dėl krizės metu vykdytos griežos ekonomikos politikos labiausiai nukentėjo moterys.
 
Šių metų gegužės 19-23 d. Tulūzoje, Prancūzijos pietuose vyks Europos Visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų susivienijimo suvažiavimas, todėl Vykdomojo komiteto metu pateikta ir svarstoma suvažiavimo darbotvarkė (ją galima rasti www.epsu.org).
 
Svarstytos rezoliucijos, kurias parengė Rezoliucijų komitetas.
Svarstyti pateiktos šios rezoliucijos: Dėl jaunimo nedarbo, naujų narių į profesines sąjungas pritraukimo, dėl kolektyvinių susitarimų, dėl socialinių garantijų, dėl EPSU vaidmens PSI (Pasaulinio visuomeninio paslaugų sekretoriato) sudėtyje.
 
Vykdomajame komitete svarstyti organizaciniai suvažiavimo klausimai, balsavimo tvarka, balsavimo komisijų, stebėtojų komisijų rinkimo tvarka, išskirtinės jaunimo dalyvavimo galimybės, nuo 2015 m. nario mokesčio didinimo galimybės.
Planuojama įsteigti EPSU finansinę grupę, kuri jau po suvažiavimo pateiktų siūlymus dėl EPSU nario mokesčio dydžio, susieto su EPSU prioritetais. Pasiūlyta iki š. m. balandžio 1 d., nuo kiekvieno regiono pateikti atstovus į naujai kuriamą finansinę grupę.
 
Vykdomajame komitete svarstytos EPSU Prezidento (pasiūlyta Annelie Nordstrom-Kommunal, Švedija, Generalinio sekretoriaus (Jan Willem Goudriaan – EPSU generalinio sekretoriaus pavaduotojas) bei dviejų auditorių (Catherine Blanc ir Martine Ugolini) kandidatūros, kurioms – pritarta.
 
Šiuo metu EPSU Prezidentė yra Anne-Marie Perret, FGF-FO, Prancūzija, CarolaFischbachPyttel – EPSU generalinė sekretorė. EPSU vice-prezidentai – Dave Prentis, UNISON, Jungtinė Karalystė, Annelie Nordström, Kommunal, Švedija, Isolde Kunkel-Weber, Ver.di, Vokietija ir Mikhail Kuzmenko, HWURF, Rusija.
Pastarųjų 43,44 bei 45 Europos Visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų susivienijimo (EPSU) vykdomojo komiteto posėdžių informaciją galima rasti EPSU internetiniame puslapyje www.epsu.org

 
 
Irena Petraitienė
Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių
ir viešųjų įstaigų profesinės sąjungos pirmininkė

Komentarai išjungti.