I.Petraitienė: kuo pulsuoja EESRK

I.Petraitienė: kuo pulsuoja EESRK

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) yra ES patariamasis organas, kurį sudaro darbuotojų ir darbdavių organizacijų bei kitų interesų grupių atstovai. Jis teikia Europos Komisijai, ES Tarybai ir Europos Parlamentui nuomonę ES klausimais. Tai darydamas jis veikia kaip tarpininkas tarp sprendimus priimančių ES institucijų ir ES piliečių.

 

Komitetą sudaro 350 narių iš visų ES valstybių narių. Jame dirba Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė. Ji dalijasi EESRK naujienomis.

EESRK rugpjūčio mėnesio naujienos.

Komentarai išjungti.