SEMINARAS LA ROCHE EN ARDENNE (BELGIJA) VIEŠOJO SEKTORIAUS JAUNIMUI: MES NORIME VEIKTI

SEMINARAS LA ROCHE EN ARDENNE (BELGIJA) VIEŠOJO SEKTORIAUS JAUNIMUI: MES NORIME VEIKTI

2012 m. vasarą La Roche en Ardenne Belgijoje vyko Europos profesinių sąjungų instituto ir Europos viešojo sektoriaus profesinių sąjungų federacijos (toliau – EPSU) surengtas seminaras viešojo sektoriaus jaunimui.

Seminaro tikslas – jaunimo pritraukimas į profesines sąjungas ir skatinimas aktyviai veikti. Seminaro metu diskutuota apie profesinių sąjungų vaidmens socialiniame dialoge stiprinimą, Europos lygmeniu priimamų sprendimų, susijusių su jaunimo politikos formavimu viešajame sektoriuje, reikšmę. Analizuotos skirtingų šalių iniciatyvos pritraukiant naujų narių į profesines sąjungas, taikomos mokymų sistemos, t.y veikla, kuria siekiame užtikrinti profesinių sąjungų veiklos tęstinumą.
 
Vyko diskusijos apie jaunimo padėtį viešajame sektoriuje ekonominio nuosmukio metu. Diskutuota, kokie sprendimai turi būti priimami, kad jauni darbuotojai mažiau nukentėtų dėl taikomų taupymo priemonių ir pan.
 
Seminaro dalyviai supažindinti su EPSU veikimo principais ir sprendimų priėmimo procesu.
 
Nick Clark iš Londono Miesto Universiteto apžvelgė jaunimo nedarbą ir darbo sąlygas viešajame sektoriuje. Pagrindinės apžvalgos mintys:
–         iš esmės jaunimui neatstovaujama viešajame sektoriuje;
–         jauni darbuotojai viešajame sektoriuje įdarbinami prastesnėmis sąlygomis;
–         valstybė neskiria pakankamai resursų tobulinant jaunų viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikaciją;
–         jaunimo nedarbas vidutiniškai 2-3 kartus didesnis negu likusių darbo rinkos dalyvių.
 
Jauni viešojo sektoriaus darbuotojai yra viena iš grupių, kurią labiausiai paveikė ekonomikos recesija. Daugybė viešojo sektoriaus darbuotojų nuo 2007 m. tapo bedarbiais arba labai pablogėjo jų darbo sąlygos. Šiuo metu profesinėms sąjungos rūpinimasis jaunimu turi būti viena iš pagrindinių užduočių.
Seminaro metu vyko darbas grupėmis. Seminaro dalyviai keitėsi savo šalių patirtimi apie jaunimo nedarbo problemas, nepalankias darbo sutarčių sąlygas ir profesinių sajungų veiksmus, kuriais siekiama pagerinti viešojo sektoriaus jaunimo darbo sąlygas. Diskutuota apie jaunimo įtraukimą į profesinių sąjungų veiklą, strategijas, kurios suteiktų jaunimui galimybę aktyviau dalyvauti profesinių sąjungų valdyme ir leistų paveikti priimamus sprendimus.
 
Seminaro pabaigoje diskutuota apie EPSU Jaunimo tinklo tikslus ir ateities veiklos perspektyvas bei formas bei 2013 metų jaunimo konferenciją.
 
Tokie seminarai – puiki galimybė perimti gerąją kitų šalių patirtį ir pritaikyti ją savo šalyje. Be to, tobulinami bendravimo įgudžiai, kurie leidžia efektyviai atstovauti savo šalies viešajam sektoriui tarptautiniu lygmeniu.

 

 
Rasa Šidlauskaitė
LVTPS pirmininkės pavaduotoja

Komentarai išjungti.