ASOCIACIJOS „LPSK JAUNIMAS“ KONFERENCIJA

ASOCIACIJOS „LPSK JAUNIMAS“ KONFERENCIJA

Metų pradžioje įvykusioje asociacijos „LPSK Jaunimas“ ataskaitinė–rinkiminėje konferencijoje Goda Neverauskaitė išrinkta tęsti pradėtas jaunimo organizacijos veiklas.

Pristatydama darbotvarkę, konferenciją pradėjo Goda Neverauskaitė – „LPSK Jaunimas“ pirmininkė. Konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Janina Matuizienė. Ji ne tik papasakojo apie LPSK veiklą, konfederacijos istoriją ir dabarties iššūkius, bet ir apie pačios „nueitą kelią“ į profesinių sąjungų veiklą.
Iki ataskaitinės–rinkiminės konferencijos pirmininkės pavaduotojo pareigas ėjęs Juozas Adomaitis, asociacijos „LPSK Jaunimas“ naujokams papasakojo apie LPSK Jaunimo centro veiklą, jo reorganizaciją į asociaciją „LPSK Jaunimas“ ir naudas kurias gauna jauni žmonės, būdami šios organizacijos nariais.
Asociacijos pirmininkė Goda Neverauskaitė pristatė veiklos ataskaitą, po kurios Revizijos komisijos pirmininkas Darius Daukantas pateikė atliktos revizijos ataskaitos rezultatus. Konferencijos delegatai abi ataskaitas patvirtino vienbalsiai.
Rinkimų metu, pirmininke vėl tapo Goda Neverauskaitė. Tarybos nariais išrinkti: Inga Ruginienė, Julius Podlipajevas, Juozas Adomaitis, Laimis Roslekas, Deimantė Parutytė ir Jolita Švenčionė.
Revizijos komisijos nariais, po ataskaitinės–rinkiminės konferencijos, išliko tie patys komisijos nariai. Pirmininkės pavaduotoju, 2013 m. vasario 2 d. vykusiame asociacijos „LPSK Jaunimas“ posėdyje vėl tapo Juozas Adomaitis.
Pasibaigus konferencijai, visi norintieji galėjo apsilankyti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos muziejuje.

Asociacijos „LPSK Jaunimas“
informacija

Komentarai išjungti.