Profesinės sąjungos atstovams pristatyti pokyčiai valstybės tarnyboje

Profesinės sąjungos atstovams pristatyti pokyčiai valstybės tarnyboje

Lapkričio 30 d. Vidaus reikalų ministerija ir Viešojo valdymo agentūra (VVA) surengė susitikimą su Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos atstovais. Jiems pristatyti nuo kitų metų įsigaliosiančio Valstybės tarnybos įstatymo pokyčiai, aptartas profesinių sąjungų vaidmuo valstybės tarnybos pertvarkoje, tvirtinant darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą ir derantis dėl darbuotojų socialinių garantijų.

„Džiaugiuosi konstruktyvia diskusija su profesinės sąjungos atstovais. Siekiant bendrų tikslų, sutarėme dar atviriau ir glaudžiau bendradarbiauti. Įgyvendinant tokius svarbius pokyčius kaip Valstybės tarnybos pertvarka, socialinių partnerių vaidmuo yra ypač svarbus“, – teigia vidaus reikalų viceministrė Sigita Ščajevienė.

Susitikime pristatyti svarbiausi valstybės tarnybos pertvarkos aspektai. Pagal naująjį Valstybės tarnybos įstatymą nelieka centralizuotų atrankų, išskyrus atrankas į įstaigų vadovus arba pageidaujant pačiai įstaigai. Taip pat keičiasi tarnybinės veiklos vertinimo samprata – atsisakoma metinių užduočių, nustatoma 4 lygių vertinimo skalė, nelieka vertinimo komisijų. Vadovas nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių, valstybės tarnautojams nustatomas išbandymo laikotarpis. Skatinamas valstybės tarnautojų mobilumas, peržiūrimos pareigybės, valstybės tarnautojais paliekant tik tuos darbuotojus, kurie atlieka viešojo administravimo funkcijas.

Susitikime taip pat aptartos darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijos, kurias jau patvirtino Vyriausybė. Profesinės sąjungos atstovams pristatyti darbo apmokėjimo principai – vienodas apmokėjimas už vienodos vertės darbą, teisingas apmokėjimas už darbą, teisėtų lūkesčių apsauga, konkurencijos principas ir kita. Taip pat pristatyti pareiginės algos koeficiento dydžio nustatymo kriterijai, kurie įtvirtinti įstatyme. Pareiginės algos koeficientai nustatomi pagal veiklos sudėtingumą, atsakomybės lygį, pareigybės pakeičiamumą, darbo patirtį, žinojimo ir žinių sudėtingumą, papildomus įgūdžius ir kita.

Komentarai išjungti.