Profesinės sąjungos nusiteikusios rimtai kovai su CETA

Profesinės sąjungos nusiteikusios rimtai kovai su CETA

2016 m. gruodžio 7-8 dienomis, Briuselyje įvyko Europos viešojo sektoriaus  profesinių sąjungų federacijos (EPSU) ir Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) organizuojama konferencija  „Rytų bei centrinės Europos sąjungų įgūdžių stiprinimas, siekiant daryti įtaką teisinėms sistemoms“.

 

Konferencijoje, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinei sąjungai atstovavo Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinės sąjungos atstovė Jolita Zbormirskienė.

EPSU ir ETUI atstovai pristatė programos planą – trumpai supažindino kas yra EPSU bei ETUI ir kokias funkcijas šios organizacijos atlieka. Renginio pradžioje visi dalyviai prisistatė, atlikdami užduotis komandomis.

Konferencijoje dalyvavo dešimties Rytų bei Centrinės Europos šalių profesinių sąjungų atstovai iš Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Vengrijos, Lietuvos, Rumunijos, Slovakijos, Vokietijos, Belgijos, Kroatijos.

Dalyviai supažindinti su laisvosios prekybos sutartimi tarp Europos Sąjungos ir Kanados (CETA) bei atsakyta į klausimus, susijusius su šia sutartimi. EPSU nariai pristatė pagrindinius aspektus, kurie kelia Europos Sąjungos viešajam sektoriui didžiulę grėsmę. Išvardytos pagrindinės priežastys, dėl kurių EPSU ir kiti Europos profesinių sąjungų atstovai griežtai neigiamai vertina CETA ir kodėl svarbu užkirsti kelią šios sutarties pasirašymui.

EPSU pristatė nuveiktus darbus kovojant su CETA (įvairios demonstracijos, debatai, parašų rinkimai ir pan.). Pristatytos esminės priemonės, siekiant daryti įtaką kiekvienos šalies europarlamentarams, teigiamai ar neigiamai balsuosiantiems CETA atžvilgiu.

Kiekvienos šalies atstovas susitiko su tos šalies europarlamentaru, kad galėtų aptarti CETA sutarties pasirašymo aspektus ir pabandyti daryti įtaką, kad sutartis liktų nepasirašyta (mūsų šalies atstovai 2016 m. lapkričio 7 d. susitiko su V. Blinkevičiūte. Susitikime dalyvavo Pramonės profesinių sąjungų pirmininkas J. Neverauskas).

Surengta diskusija su atstovais, kuriems pavyko susitikti su savo šalies europarlamentarais. Aptartos susirinkimų metu iškilusios problemos:

Sprendimas balsuojant už CETA jau yra.

Atstovo neišklausymas, argumentų nepateikimas.

Laiko stoka.

Ribojama galimybė susitikti su savo šalies europarlamentaru.

Vyko susitikimas su Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), bendradarbiaujančios su Europos Parlamentu, atstovu, kuris pristatė savo veiklą, tikslus ir atliktus darbus, siekiant profesinių sąjungų teisių vykdymo, apsaugos ir kiekvieno darbuotojo gynimo.

Surengta diskusija imituojant klausimų pateikimą, atliekant praktines užduotis, tiesiogiai darysiančias įtaką asmeniui, susijusiam su sprendimų priėmimu.

Siūlymai, dėl tolesnių Lietuvos profesinių sąjungų veiksmų:

Perduoti įgytas žinias, informaciją (bukletus apie CETA ir jos daromą žalą Europos Sąjungai), patirtis profesinių sąjungų nariams, įtraukti juos į veiklą kovai su CETA. Susisiekti su savo šalies europarlamentarais ir pamėginti juos ir kitus profesinių sąjungų atstovus sukviesti bendro pokalbio ir aptarti CETA keliamas grėsmes.

Rengti demonstracijas ir debatus. Visa tai atlikti iki 2017 m. sausio 24 d. Siekiant šio svarbaus tikslo naudoti įvairias tikslines priemones, aptartas konferencijos metu.

Jei sausio 24 d. Euro Parlamentas balsuos už CETA, aktyviai skatinti savo šalių Parlamento narius rengti debatus, demonstracijas, aktyviai rinkti visuomenės parašus, bendradarbiauti su EPSU, nacionalinėmis prekybos konfederacijomis ir kitomis institucijomis bei asmenimis, galinčiais padėti balsuoti prieš CETA.

 

Jolita Zbormirskienė

Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinė sąjunga

Komentarai išjungti.