Skirkite savo paramą profesinei sąjungai

Skirkite savo paramą profesinei sąjungai

Šiemet, kaip ir praėjusiais metais šalia pajamų mokesčio, skiriamo paramos gavėjams ir politinėms partijoms, gyventojai gali papildomai skirti 0,6 proc. pajamų mokesčio ir profesinėms sąjungoms ar profesinių sąjungų susivienijimams.

2023 m. gautos paramos lėšos buvo panaudotos profesinės sąjungos narių švietimui ir teisinėms paslaugoms. Planuojame surinktą paramą panaudosime, spręsdami profesinės sąjungos nariams kylančias problemas bei  profesinės sąjungos narių švietimui.

Prie Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos veiklos galite prisidėti ir skirdami savo 0,6% nuo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio.

Kaip galima skirti 0,6 procento GPM?

Detalesnę ir išsamesnę informaciją galite rasti:

https://www.vmi.lt/evmi/paramos-skyrimas

Pasinaudokite formos FR0512 elektroniniu pildymo vedliu.

Sistema automatiškai sugeneruos Jums būtinus pildymo laukus. Svarbu nurodyti paramos gavėjo identifikacinį numerį (kodą): 190778692

Jeigu pildysite kitu būdu, pildydami paramos skyrimo formą, užpildykite visus būtinus laukelius:   

1 – Jūsų asmens kodas

3V – Jūsų vardas

3P – Jūsų pavardė

4 – Jūsų adresas

5 – mokestinis laikotarpis: 2023

9S – uždėkite varnelę

E1 – pasirinkite skaičių: 3 (Paramos gavėjas)

E2 – paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190778692

E4 – įrašykite savo pasirinktą skiriamą procentą (daugiausiai – 0.6 %)

E5 – įrašykite iki kada skiriate paramą (ilgiausiai iki 2027 m.)

Komentarai išjungti.