Surengtas Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos VI suvažiavimas

Surengtas Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos VI suvažiavimas

2016 m. rugsėjo 16 d. viešbutyje Best Western Vilnius surengtas Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos VI suvažiavimas.

Pirmininkė Irena Petraitienė pasveikino delegatus, paskelbė suvažiavimą atidarytu ir pakvietė pasisakyti darbo teisės ekspertą, dr. Nerijų Kasiliauską. Jis pateikė LR Seime priimto Darbo kodekso pokyčius, kurie gerokai sumažins dirbančiųjų darbo bei socialines garantijas.

Suvažiavimo delegatams LVTPS pirmininkė Irena Petraitienė pateikė 2012–2016 m. profesinės sąjungos veiklos ataskaitinį pranešimą, kuriame buvo akcentuojami nuveikti darbai ir aptarti darbai, kurių nepavyko įgyvendinti: tai  bazinio dydžio (BD) ir bazinės mėnesinės algos (BMA) atstatymas iki krizinio lygio. Pirmininkė išvardijo prioritetines sritis: nauja biudžetininkų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarka, Valstybės tarnybos įstatymo ir Muitinės statuto projektai.

Delegatus sveikino Valstybės tarnybos departamento Tarnybos skyriaus vedėjas Aistis Rusteika, Muitinės departamento generalinis direktorius Arūnas Adomėnas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacijos pirmininkas Romas Nemanius.

Premjero pavedimu sveikinimo žodį tarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras Gintaras Klimavičius. Vėliau vyko suvažiavimo darbo grupių, darbotvarkės, darbo reglamento tvirtinimas, mandatų,  kontrolės komisijos pranešimai, įstatų pakeitimų svarstymas ir tvirtinimas, pirmininko, valdybos, kontrolės komisijos rinkimai.

Irena Petraitienė, balsų dauguma, perrinkta LVTPS pirmininke. Į valdybą išrinkti: Virginija Gražinienė – Klaipėdos teritorinės muitinės darbuotojų profesinė sąjunga, Jonas Katinauskas – Rokiškio rajono valstybės darbuotojų profesinė sąjunga, Rima Kisielienė – Lietuvos socialinės apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga, Janas Klimas – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos paslaugų darbuotojų profesinė sąjunga, Darius Nagelis – Muitinės darbuotojų regioninė profesinė sąjunga, Asta Pečiulienė – BĮ Vilniaus miesto Socialinės paramos centro profesinė sąjunga, Vidmantas Punelis – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos darbuotojų profesinė sąjunga ir Gendrūta Slavinskienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarnautojų profesinė sąjunga. Į kontrolės komisiją išrinkti: Adomas Andrušaitis – Alytaus miesto savivaldybės administracijos profesinė sąjunga, Rūta Kvietkauskienė – Muitinės darbuotojų regioninė profesinė sąjunga ir Ramutė Balčiūnienė – Rokiškio rajono valstybės darbuotojų profesinė sąjunga.

Suvažiavimo delegatai svarstė ir priėmė  LVTPS kryptis 2017-2021 metams, rezoliuciją dėl BD ir BMA, suvažiavimo nutarimą.

 

 

LVTPS informacija

Komentarai išjungti.