VRM: pradėtos viešosios konsultacijos dėl viešojo valdymo reformos pertvarkos

VRM: pradėtos viešosios konsultacijos dėl viešojo valdymo reformos pertvarkos

Vidaus reikalų ministerija pradeda viešąsias konsultacijas, dėl viešojo valdymo reformos pertvarkos. Pasiūlymus galima teikti iki birželio 11d.

Lietuvos viešasis sektorius susiduria su nepakankamu viešojo valdymo efektyvumu, veiklos kokybės iššūkiais, stokojama į rezultatus orientuoto požiūrio. Būtina mažinti dubliuojamas funkcijas, tobulinti institucinę struktūrą, subjektų atsakomybę ir atskaitomybę.

Vidaus reikalų ministerijai, atsakingai už Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje numatytos viešojo valdymo pertvarkos įgyvendinimą, labai svarbi visuomenės nuomonė apie tai, koks gi turėtų būti viešasis sektorius, kaip efektyvinti jo veiklą, kad taptų patraukliu darbdaviu teikiančiu kokybiškas paslaugas gyventojams.

Atsižvelgiant į tai, visuomenė yra kviečiama stebėti apskritojo stalo diskusiją „Tobulesnės viešojo valdymo institucijų sąrangos (institucijų tinklo) link: kokias pamokas išmokome?“, taip pat aktyviai teikti savo siūlymus, pastebėjimus, bei komentarus po diskusijos viešojo sektoriaus veiklos tobulinimo klausimais. Surinkta informacija ir pasiūlymai padės užtikrinti tinkamų ir subalansuotų sprendimų priėmimą ir padės identifikuoti tikslingas priemones.

Reformos „Veiksmingas viešasis sektorius“ pagrindinis tikslas – didinti viešojo sektoriaus profesionalumą, lankstumą, inovacijų ir technologijų diegimą ir priimti veiksmingus sprendimus nugalint sudėtingus šalies iššūkius. Be to, siekiama pertvarkyti valstybės tarnybą, patobulinant personalo administravimo procesus, žmogiškųjų išteklių valdymą, ir stiprinti viešųjų paslaugų teikimą, orientuojantis į klientą.

Daugiau informacijos čia: https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-tobulesnes-viesojo-valdymo-instituciju-sarangos-instituciju-tinklo-link-kokias-pamokas-ismokome

Komentarai išjungti.